Platform Christelijke Kinderboeken

De St. Platform Christelijke Kinderboeken zet zich in om christelijke kinderboeken te promoten. Ze doet dit door het onderhouden van deze website (+ FB Christelijke Kinderboeken + Tw @Chrkinderboeken +Insta Christelijke Kinderboeken) met veel informatie over christelijke kinderboeken en auteurs/illustratoren. Door het organiseren van de EigenWijsPrijs (chr. kinderjury), de vakjury Het Hoogste Woord (prijs voor beste chr. kinderboek), door het houden van studiedagen voor auteurs.

Missie-Visie Platform Christelijke Kinderboeken

‘Promotie van christelijke kinderboeken’ is de missie van het Platform Christelijke Kinderboeken.

De visie van Het Platform Christelijke Kinderboeken: Het Platform wil kinderen enthousiast maken voor nieuwe en bestaande boeken, om zo hun leeshorizon te verbreden, hun fantasie aan te wakkeren, hun woordenschat te vergroten, hun taalbegrip uit te breiden en hun wereld groter te maken.

Ze wil onderdak bieden aan wie betrokken is bij christelijke kinderboeken als auteur/illustrator, redacteur, uitgever, boekhandel, bibliotheek of school of anderszins.

Het Platform Christelijke Kinderboeken wil ouders en opvoeders (basisonderwijs, voortgezet onderwijs, kinderopvang, kinderwerk in kerken en gemeentes) informeren en attenderen op goed geschreven christelijke kinderboeken.

In deze bijlage is het Beleidsplan en Meerjarenplan van het Platform te lezen: 20160530 Beleidsplan en meerjarenplan Stichting

Kerntaken van het Platform zijn:

  • Het onderhouden van de website nl, FB Christelijke Kinderboeken en Twitter @chrkinderboeken.
  • Het doorgeven van nieuws op het brede gebied van activiteiten rond (christelijke) kinderboeken.
  • De redactie, promotie en verkoop van de Werkmap bij de Kinderboekenweek.
  • Het organiseren van en toekennen van de EigenWijsPrijs aan het christelijke kinderboek dat door kinderen van de basisscholen uitgekozen wordt en het organiseren van activiteiten rond deze prijs.
  • Het organiseren van en toekennen van Het Hoogste Woord aan het best geschreven christelijke kinderboek van het jaar, toegekend door de vakjury Het Hoogste Woord.
  • Het organiseren van een studiedag voor auteurs/illustratoren van christelijke kinderboeken.
  • Daarnaast d.m.v. een besloten FB-groep aan auteurs van christelijke kinderboeken de mogelijkheid bieden onderling schrijf-vragen en ervaringen uitwisselen.
  • het geven van voorlichting en informatie aan boekhandels, scholen en bibliotheken.

Platform Christelijke Kinderboeken: Vrouwke Klapwijk, Henriette Kool, vacature.