Platform Christelijke Kinderboeken

De Stichting Platform Christelijke Kinderboeken zet zich in om christelijke kinderboeken te promoten. Ze doet dit door het onderhouden van deze website (+ FB Christelijke Kinderboeken, + Tw @Chrkinderboeken) met veel informatie over christelijke kinderboeken en auteurs/illustratoren. Door het organiseren van de EigenWijsPrijs (chr. kinderjury) en de vakjury Het Hoogste Woord (prijs voor beste chr. kinderboek), door het houden van studiedagen voor auteurs (De Kruisspin).

Fb-groep auteurs christelijke kinderboeken

Dit is een besloten FB-groep voor auteurs & illustratoren van christelijke kinderboeken om  contact met elkaar te leggen, schrijf-informatie aan elkaar door te geven, tips uit te wisselen, feedback aan elkaar te geven, enzovoorts.

Missie-Visie Platform Christelijke Kinderboeken

‘Promotie van christelijke kinderboeken’ is de missie van het Platform Christelijke Kinderboeken.

De visie van Het Platform Christelijke Kinderboeken: Het Platform wil kinderen enthousiast maken voor nieuwe en bestaande boeken, om zo hun leeshorizon te verbreden, hun fantasie aan te wakkeren, hun woordenschat te vergroten, hun taalbegrip uit te breiden en hun wereld groter te maken. lees meer

Partners Platform

Het Platform werkt samen met