Over ons

Deze website is van het Platform Christelijke Kinderboeken. Het Platform wordt gevormd door Vrouwke Klapwijk (vz), Henriette Kool (fin.) en Annemarie Prins (secr.). Samen organiseren zij activiteiten om christelijke kinderboeken te promoten.

Dat doen ze bijvoorbeeld door het organiseren van De EigenWijsPrijs [Vrouwke Klapwijk, [2016>]), het Hoogste Woord [Annemarie Prins 2000-2018], door de redactie van de Werkmap bij de Kinderboekenmaand [Annemarie Prins], door het onderhouden van nauwe contacten met uitgevers en redactie van christelijke kinderboeken, door het houden van workshops over christelijke kinderboeken op scholen en in boekhandels, door het houden van een studiedag voor auteurs en door het bijhouden van deze website, FB en Twitter @chrkinderboeken.

De website-redactie die de besprekingen verzorgt van de boeken wordt gevormd door een brede groep recensenten. Lian Geluk (LG), Danielle Heerens (DH), Henriet Koornberg (HK), Annet Kodde (AK), Aisha Meel (AM), Riet Meijers (RM), Geertje Oskam (GO), Annalien Overweg (AO), Annemarie Prins (AP), Elise Bokhorst (EB), Nelleke Weeda (NW), Elsbeth Wichers (EW). De redactie krijgt kindercommentaar van jeugdrecensenten Thirza en Sifra Oskam (TO/SO). De besprekingen worden via FB Christelijke Kinderboeken door (AP, GO, AM); Twitter (@chrkinderboeken (AP) en Instagram Christelijke Kinderboeken (AM) verder gepromoot.

Vrouwke Klapwijk is auteur, eigenaar van de Kinderboekenwijzer (advisering christelijke kinderboeken aan scholen), ze houdt lezingen over kinderen & lezen op basisscholen, ze is boekhandelaar, organiseert sinds najaar 2015 de EigenWijsPrijs (won deze prijs zelf ook eens) en is een voorstander van lesbrieven bij de boeken. Ze wil bij de kinderen meer poëzie onder de aandacht brengen.  Ze begon jaren geleden als juf op de basisschool. Heel veel kinderen hebben lezen geleerd met de serie over Bas en lezen nu ‘Bas en de juichcup’.  Vrouwke schrijft sinds november 1992, al meer dan 25 jaar, inmiddels bijna 100 kinderboeken.

Henriette Kool, opgeleid als bibliothecaris/ documentalist, heeft in bedrijfsbibliotheken gewerkt. Met haar eigen bedrijf Organize-Optimize adviseert ze bedrijven bij het (digitaal) organiseren van hun documenten, kennis en archieven. Ze is stille kracht achter activiteiten van het Platform en houdt de financiële aspecten in de gaten.

Annemarie Prins, alias De Kruisspin – spin in het web voor christelijke kinderboeken, kinderboekenrecensent; sinds voorjaar 1999 (-oktober 2014) betrokken bij de promotie van chr kinderboeken als lid van de Werkgroep Chr. Kinderboeken (BCB); Sinds 2015 secr. Platform Christelijke Kinderboeken; Opstart website en eindredactie website christelijke kinderboeken (sinds 2001); Voorzitter Jury Het Hoogste Woord (1999-2018); Organisatie studiedagen voor auteurs christelijke kinderboeken (-2019); Workshops christelijke kinderboeken voor boekhandels; Schoolbibliothecaris (1981-1989) bij PBC-Zuid-Holland. Voorjaar 2019 twintig jaar betrokken bij promotie christelijke kinderboeken, vertrekt dan als secr. Platform, blijft bij website betrokken.

De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Ondanks dit is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is of fouten kunnen bevatten. U kunt dit melden door een mail te sturen aan info@christelijkekinderboeken.nl

Het Platform respecteert de privacy van de gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

NB Auteurs/illustratoren die een persoonlijk item op deze site hebben, hebben hiervoor schriftelijk ‘toestemming AVG’ gegeven.