Over ons

Deze website is van het Platform Christelijke Kinderboeken. Het Platform wordt gevormd door Vrouwke Klapwijk (vz), Henriette Kool (fin.) en Annemarie Prins (secr.). Samen organiseren zij activiteiten om christelijke kinderboeken te promoten. Dat doen ze bijvoorbeeld door het organiseren van De EigenWijsPrijs [Vrouwke Klapwijk, [2016>]), het Hoogste Woord [Annemarie Prins 2000-2019], door de redactie van de Werkmap bij de Kinderboekenmaand [Annemarie Prins], door het onderhouden van nauwe contacten met uitgevers en redactie van christelijke kinderboeken, door het houden van workshops over christelijke kinderboeken op scholen en in boekhandels, door het houden van een studiedag voor auteurs en door het bijhouden van deze website, FB en Twitter @chrkinderboeken.

De website-redactie die de besprekingen verzorgt van de boeken wordt gevormd door een brede groep recensenten. De eindredactie en veel besprekingen wordt verzorgd door Annemarie Prins (AP). Geertje Oskam (GO)en  Lian Geluk (LG) vormen de redactie ‘Kinderen & Geloven’.  Daarnaast zijn er besprekingen van de volgende recensenten: Elise Bokhorst (EB); Danielle Heerens (DH) van Fijnzinnig; Annet Kodde [grafisch ontwerp](website) (AK);  Henriet Koornberg (HK) van (HBSvertalingen); Aisha Meel (AM) van Wonderwolk; Riet Meijers (RM); Annalien Overweg (AO); Nelleke Weeda (NW), Elsbeth Wichers (EW). De redactie krijgt kindercommentaar van jeugdrecensenten Thirza en Sifra Oskam (TO/SO). De besprekingen worden via FB Christelijke Kinderboeken en TW (@chrkinderboeken verder gepromoot.

Vrouwke Klapwijk is auteur, eigenaar van de Kinderboekenwijzer (advisering christelijke kinderboeken aan scholen), ze houdt lezingen over kinderen & lezen op basisscholen, ze is boekhandelaar, organiseert de EigenWijsPrijs en is een voorstander van lesbrieven bij de boeken. Ze wil bij de kinderen meer poëzie onder de aandacht brengen.  Ze begon jaren geleden als juf op de basisschool. Heel veel kinderen hebben lezen geleerd met de serie over Bas en lezen nu over Jens en zijn oom Rick.  Vrouwke schreef inmiddels al bijna 100 kinderboeken.

Henriette Kool, opgeleid als bibliothecaris/ documentalist, heeft in bibliotheken van bedrijven gewerkt. Ze heeft een eigen bedrijf Organize-Optimize en adviseert bedrijven bij het (digitaal) organiseren van hun documenten, kennis en archieven. Ze is de stille kracht achter activiteiten van het Platform en houdt de financiële kant van het Platform in de gaten.

Annemarie Prins, alias De Kruisspin – spin in het web voor christelijke kinderboeken – kinderboekenrecensent, eindredactie van deze website (sinds 2001). Is sinds 1999 voorzitter van de Jury het Hoogste Woord. Ze organiseert studiedagen voor auteurs christelijke kinderboeken; houdt workshops christelijke kinderboeken voor boekhandels. Schreef met Marjolein Lolkema ‘Christelijke kinderboeken in beweging‘ (2005). Schreef het gedicht ‘Weet je‘ voor de KBM 2015, schreef vert./bew.: ‘Lees  maar mee Bijbelverhalen‘, 2016. Was  van 1981-1989 schoolbibliothecaris in Zuid-Holland (opzet doc.-centrum/ leesbibliotheek).

De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Ondanks dit is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is of fouten kunnen bevatten. U kunt dit melden door een mail te sturen aan info@christelijkekinderboeken.nl

Het Platform respecteert de privacy van de gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.