Over ons

Deze website is van het Platform Christelijke Kinderboeken. Het Platform wordt gevormd door Vrouwke Klapwijk (vz), Henriette Kool (fin.) en Annemarie Prins (secr.). Samen organiseren zij activiteiten om christelijke kinderboeken te promoten. Dat doen ze bijvoorbeeld door het organiseren van De EigenWijsPrijs, het Hoogste Woord, door de redactie van de Werkmap bij de Kinderboekenmaand, door het onderhouden van nauwe contacten met uitgevers en redactie van christelijke kinderboeken, door het houden van workshops over christelijke kinderboeken op scholen en in boekhandels, door het houden van een studiedag voor auteurs en door het bijhouden van deze website, FB en Twitter @chrkinderboeken.

De meeste besprekingen op deze site worden geschreven door Annemarie Prins (AP) (tevens eindredactie), aangevuld met besprekingen van de overige leden van de website-redactie, namelijk Geertje Oskam (GO), Lian Geluk (LG) die samen de redactie ‘Kinderen & Geloven’ vormen;  en daarnaast besprekingen van Elise Bokhorst (EB) , Danielle Heerens (DH) van Fijnzinnig, Annet Kodde [grafisch ontwerp](website) (AK), Annalien Overweg (AO) en Marieke de Ruiter (MdR). De redactie is uitgebreid met een jeugdrecensent Thirza Oskam (TO).

Vrouwke Klapwijk is auteur, eigenaar van de Kinderboekenwijzer (advisering christelijke kinderboeken aan scholen), ze houdt lezingen over kinderen & lezen op basisscholen, ze is boekhandelaar, organiseert de EigenWijsPrijs en wil zorgen voor lesbrieven bij de boeken. Ze zou bij de kinderen meer poëzie onder de aandacht willen brengen.  Ze is begonnen als juf op de basisschool. Heel veel kinderen hebben lezen geleerd met de serie over Bas en lezen nu over Jens en zijn oom Rick.  Ze schreef inmiddels al bijna 100 kinderboeken. 

Henriette Kool, opgeleid als bibliothecaris/ documentalist, heeft in bibliotheken van bedrijven gewerkt. Momenteel heeft ze een eigen bedrijf Organize+Optimize. Ze adviseert bedrijven bij het (digitaal) organiseren van hun documenten, kennis en archieven. Ze is de stille kracht achter activiteiten van het Platform en houdt de financiële kant van het Platform in de gaten.

Annemarie Prins, alias De Kruisspin – spin in het web voor christelijke kinderboeken – kinderboekenrecensent, eindredactie van deze website. Is sinds 2000 voorzitter Jury het Hoogste Woord. Organiseert studiedagen voor auteurs christelijke kinderboeken; houdt workshops christelijke kinderboeken voor boekhandels. Schreef met Marjolein Lolkema ‘Christelijke kinderboeken in beweging‘ (2005). Schreef het gedicht ‘Weet je‘ voor de KBM 2015, schreef vertaling/bewerking ‘Lees  maar mee Bijbelverhalen‘, 2016. Was  van 1981-1989 schoolbibliothecaris in Zuid-Holland (opzet documentatiecentrum/ leesbibliotheek)

De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Ondanks dit is het
mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is of
fouten kunnen bevatten. U kunt dit melden door een mail te sturen aan info@christelijkekinderboeken.nl