Onderwijs nieuws

Praten over boeken in de klas (spel Aidan Chambers)

We weten pas wat we denken als we het onszelf horen zeggen’. (Aidan Chambers).

Je kunt meer met een boek doen. Door er in je groep met de kinderen over boeken te praten leren kinderen hun mening te uiten en hun beleving en interpretatie van het verhaal met elkaar te delen. Het leidt tot verbreding van achtergrondkennis en verfijning van de waardering en beleving van de tekst.

Door met elkaar over een boek te praten kun je elkaar enthousiasmeren voor het (her-) lezen van een verhaal.

Aidan Chambers heeft – om een stimulerende leesomgeving te creëren  – vragen bedacht die je als kapstok kunt gebruiken om over een boek te praten.

Doe je voordeel in je groep met dit Vragenspel van Chambers’.