Nieuws

Categorie kinderen & geloven

Thema Pasen op de basisschool (Juf Linda)

Juf Linda heeft een blog waarin ze ideeën aanlevert en deelt ten behoeve van het onderwijs. Een van haar projecten is de uitwerking van een tweewekelijkse lessenserie ter voorbereiding op het Paasfeest.

In dit project komt op aansprekende wijze het paasverhaal aan bod. Het begint met de wonderen die Jezus deed, vertelt over zijn gevangenneming, kruisiging en opstanding. De lessenserie heeft een tijdsplanning van twee weken en aan de hand van een lesrooster worden de activiteiten overzichtelijk weergegeven. Het is een project van 53 pagina’s met lessen voor taal, rekenen en wereldoriëntatie. Juf Linda werkt in dit project met het prentenboek De eerste paasmorgen, dat ook op deze website besproken is.

Heel geschikt voor de christelijke basisschool. Aanrader.