Wijzer op weg naar het Kerstfeest

Wijzer op weg naar het kerstfeest is een dagboek voor het hele gezin. Het doel van de schrijfster is om ouders te helpen zich met hun kinderen tijdens de adventsweken beter voor te bereiden op het kerstfeest.

Inhoud
Het gezinsdagboek loopt vanaf de eerste adventszondag tot de eerste dag van het nieuwe jaar. Het begint bij Genesis 3 en sluit af met Openbaringen 21. Hierdoor hoopt de schrijver dat de kinderen de lijn van Gods handelen door de Bijbelse geschiedenissen heen mogen zien.

Ieder week heeft een eigen weekthema zoals: Hij komt, Zijn stamboom of Zijn wederkomst. De weekthema’s worden vooraf ingeleid met een verhaal, een opdracht en een lied.  Voor de oudere kinderen is dat het samenstellen van een tijdbalk, voor de jongere kinderen een kleurplaat of een knutselwerkje. Hierdoor is het meer een gezins-doe-dagboek.

Elke dag heeft een Bijbelgedeelte om te lezen, een psalm om te zingen en in een kort stukje legt de auteur het Bijbelgedeelte uit. Er zijn ook gespreksvragen toegevoegd. Achter in het boek staan korte antwoorden op deze vragen, die als richtlijn gebruikt kunnen worden bij het begeleiden van het gesprek met de kinderen.

Illustraties
Het gezinsdagboek heeft geen illustraties. Wel heeft elke week een kleurplaat, die vrij gekopieerd mag worden. Het bevat een pastelkleurige adventskalender waarop de kinderen kunnen zien hoe lang het nog duurt tot het kerstfeest. Het is de bedoeling dat de Bijbeltekst waar de preek over ging in de kerk genoteerd wordt op de kalender, om deze uit het hoofd te leren.

Doelgroep
Het dagboek is bedoeld voor het hele gezin. Bij elke week staat er een opdracht voor het oudere kind en een kleurplaat voor het jongere kind.  De gesprekspunten zijn echt bedoeld voor het oudere kind (vanaf 11/12 jaar).  Vaak moeten ze hiervoor wat opzoeken in andere Bijbelgedeelten, kanttekeningen, Dordtse Leerregels of in de Heidelbergse Catechismus. De auteur geeft aan dat deze voornamelijk bedoeld zijn om het gesprek op gang te helpen. De auteur spreekt niet over leeftijdscategorieën maar over het jongere en oudere kind. Het boekje is met name geschikt voor gezinnen binnen de reformatorische gezindte, met oudere kinderen.

Vormgeving
Het is een stevig, gebonden, vierkant boek. Het bevat een overzichtelijke inhoudsopgave. Elke week heeft zijn eigen kleur. In deze kleur is ook duidelijk het weekthema weergegeven. Iedere pagina is opgedeeld in twee kolommen. Boven aan elke pagina staan duidelijk de titel, het tekstgedeelte en een bijpassende psalm. Gespreksonderwerpen zijn gekaderd in een gekleurd vakje.

Taalgebruik
Iedere dag is een pakkend stukje, meestal voor de jonge kinderen, ter inleiding op het onderwerp geschreven. Bijvoorbeeld: Je hebt misschien nog nooit de koningin in het echt gezien. Maar je hebt wel foto’s van haar gezien. Door die afbeeldingen weet je hoe ze eruitziet. Koning Salomo is een afbeelding van de Heere Jezus. Wie goed naar koning Salomo kijkt, ziet hoe de Heere Jezus is. Dit naar aanleiding van Psalm 72:1-11.

Het boek is in de tegenwoordige tijd geschreven.  Er wordt veel gebruik gemaakt van geloofstermen die binnen de gereformeerde gezindte wel bekend zijn, maar waardoor het voor kinderen die hierin niet in opgroeien wel moeilijke teksten zijn.

Godsbeeld
God is een rechtvaardig en heilig God. Door de zondeval zijn de mensen vijanden van God geworden. Door de zonden kunnen en willen mensen niet meer bij God komen. In Gods goedheid belooft Hij een Verlosser. De Heere Jezus kan mensen weer verzoenen met God. Hij maakt van vijanden weer vrienden. Daarvoor is Hij naar de aarde gekomen.

Fragment
Week 3 – donderdag. In het donker. Lezen Lukas 1: 5-7. Zingen psalm 65:1

Wat is het mooi om, bijvoorbeeld bij een put, de echo te horen. Je roept een zin en het laatste woord van de zin wordt gelijk daarna herhaald. Je zou Lukas 1 de echo van Maleachi 4 kunnen noemen. Dat is heel bijzonder als je bedenkt dat daar ongeveer 400 jaar tussenzit.

Stel je voor dat jij nu iets roept en dat over 400 jaar de echo daarvan wordt gehoord. Dat kan natuurlijk niet. Niemand weet dan meer wat jij 400 jaar geleden hebt gezegd. Maar in de Bijbel gebeurt dit wel. Dat komt omdat dit het Woord van God is. De Heere weet precies wat er gebeurd is en gebeuren zal. Maleachi zegt: ’Zie ik zend u de profeet Elia…., en hij zal het hart van de vaders tot de kinderen wederbrengen’. En ongeveer 400 jaar later hoor je in Lukas 1 uit de mond van de engel: ’En hij zal voor Hem heengaan in de geest en kracht van Elia, om te bekeren de harten van de vaderen tot de kinderen…’ Hoor je de echo?’

Gesprek: Op allerlei manieren legt Lukas in dit Bijbelgedeelte verbinding met het Oude Testament. Een aantal manieren is in het verhaal genoemd. Wijs in vers 5 nog eens drie dingen aan. Waarom is het gebed zo belangrijk? Betrek bij je antwoord vraag en antwoord 116 uit de Catechismus.’

Oordeel
Dit gezinsdagboek kan een goed hulpmiddel zijn om kinderen in het gezin tijdens adventsweken voor te bereiden op het kerstfeest. De Bijbelgedeelten zijn in chronologische volgorde gekozen en passen goed bij de weekthema’s. De week na het kerstfeest wordt er gelezen over de wederkomst van Christus. Zo is de lijn verwachten – geboorte – wederkomst duidelijk zichtbaar gemaakt.

LG

 

Koop dit boek bij de plaatselijke boekhandel

of BESTEL ONLINE

 

 

 

 

 

Boekgegevens

Titel:

Wijzer op weg naar het Kerstfeest

Jaar van uitgave:

2016
2016

Aantal pagina’s:

76
76

Uitgeverij:

De Banier
De Banier

Prijs:

14.95
14.95

Deel deze recensie