Boekdetails

Kinderen & geloven

De boom van Isaï

Uitzien naar kerstfeest

  • Auteur: Willemieke Kloosterman-Coster
  • Illustrator(s): Anita Engelen
  • Serie: Uitzien naar...
  • Jaar van uitgave: 2017
  • Prijs: 9.95
  • Pagina's: 64
  • Uitvoering: Gebonden
  • Uitgeverij: De Banier
  • ISBN: 978 94 6278 9128

Een stevig dagboekje voor de adventstijd,  om samen met het gezin bewust toe te leven naar het kerstfeest.

Inhoud
De boom van Isaï is een adventskalender om de tijd van advent, het verwachten van de Messias, dicht bij de jonge kinderen te brengen. Het bevat 30 dagboekstukjes, met een verwijzing naar een Bijbelgedeelte, twee of drie gespreksvragen en een symbool. Het symbool laat op eenvoudige wijze zien welke weg God ging met Zijn volk tot aan de geboorte van de Heere Jezus, en ook hoe wij nu uit mogen zien naar de Wederkomst van Christus.

De symbolen kunnen worden uitgeknipt en opgehangen, zodat de heilsgeschiedenis van schepping, zondeval, geboorte van Christus en wederkomst goed zichtbaar is voor de kinderen.

Illustraties
Bij elk dagboekstukje staat het symbool in een cirkel. De symbolen hebben heldere kleuren en zijn eenvoudig getekend. Ze geven een goed beeld van de korte overdenking en zijn erg herkenbaar. Verder heeft het boekje geen illustraties, maar deze mis je ook niet.

Doelgroep
Dit boekje is bedoeld voor kinderen van 3-8 jaar. De symbolen zijn door hun eenvoud met meest geschikt voor de jongere kinderen (3-5 jaar) en de vragen, die in moeilijkheid variëren, voor de oudere kinderen (6-8 jaar).  Voor de oudere kinderen is het ook leuk dat er een aantal minder bekende profeten worden besproken (bv. Micha en Habakuk). Deze variatie zorgt ervoor dat het dagboekje goed bruikbaar is voor gezinnen met kinderen tussen de 3 en 8 jaar.

Vormgeving
Mooie uitgave, hardcover, met glanzend papier, vierkant formaat. Het bevat een duidelijke inhoudsopgave en achterin bevinden zich de knipvellen met de symbolen. Voor jonge kinderen is het fijn dat de lay-out op iedere bladzijde hetzelfde is: bovenaan in een cirkel de dag en titel met een duidelijke grote letter, en het Bijbelgedeelte. Onderaan de pagina, rechts in een oranje kader, de vragen. Links, in een cirkel, het symbool.

Taalgebruik
Het dagboek is in de tegenwoordige tijd geschreven, wat duidelijk is voor kinderen. Er worden een aantal moeilijke termen gebruikt, zoals in zonden gevallen, Hij bevestigd Zijn belofte, De Heer onze Gerechtigheid en ballingschap. Deze termen worden vaak wel uitgelegd.

Elk verhaal wordt afgesloten met een aantal vragen. Er wordt teruggevraagd naar een feit uit het dagboekstukje, maar ook naar gevoelens van de kinderen, bijvoorbeeld Is jouw hart ook blij over de Heere Jezus? Waarom wel/niet? Ook zijn er verschillende toepassingsvragen, bijvoorbeeld Heeft de Heere met jou ook geduld? Waaraan merk je dat? Met behulp van deze vragen kun je goed met jongere kinderen in gesprek komen.

Godsbeeld
God is de Heilige Schepper van de hemel en aarde. Mensen zijn zondig. Maar God houdt zoveel van de wereld dat Hij een Verlosser beloofd, Zijn eigen Zoon. De Heere blijft, ondanks de ontrouw van mensen, trouw aan Zijn verbond en beloften. Als je je zonden belijdt en in Hem gelooft is het weer goed met God.

Fragment
Hoofdstuk 5 – Belofte. Lezen: Genesis 15:1-6

Heb je weleens geprobeerd om de sterren te tellen? Dat is moeilijk hè? Het zijn er veel te veel. Weet je wie ook de sterren moest tellen? Abraham! God beloofde aan Abraham dat Hij hem zou zegenen en dat hij een grote familie zou krijgen. Maar zou die belofte wel waar zijn? Abraham is al negentig jaar en hij heeft nog steeds geen kind. Maar dan komt God in een nacht naar Abraham toe. Hij neem Abraham mee naar buiten en laat hem de sterren zien. ‘Tel ze maar, Abraham, zo groot wordt jouw familie.’ Zo veel sterren kan Abraham niet tellen. Maar Abraham vertrouwd de Heere op Zijn woord. En het is ook gebeurd. Want wat de Heere beloofd, doet Hij altijd. Abraham heeft een hele grote familie gekregen. En uit die familie werd vele jaren later de Heere Jezus geboren, de Zaligmaker. Zo is ook Gods andere belofte vervuld: in Abraham zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Want door de Heere Jezus is er voor mensen uit alle volken een weg terug naar God.

Vragen:
Wat heeft de Heere aan jou beloofd? Vind je het ook moeilijk om dat te geloven?’’

Oordeel
Dit adventsdagboek is een echte aanrader voor gezinnen met jonge kinderen. Kinderen zien dat de er uit de afgekapte boom toch een nieuwe scheut zal groeien, die wel vrucht draagt. De Heere houdt Zijn beloften, dit is zichtbaar in het nageslacht van koning David en te lezen in de verschillende profetenboeken. Samen in het gezin het beloofde Kind, Christus, verwachten in de adventstijd.

LG