Waar komt alles om ons heen vandaan?

Een boekje dat aan hele jonge kinderen (4-8 jaar) moeilijke Bijbelse onderwerpen wil uitleggen. Zoals de schepping, de zondeval, de tien geboden, wie is God, gebed, de zondag, de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal en hoe je kan weten of je een kind van God bent.

Vormgeving en illustraties
Het is een vierkant hardcover boekje met kleurrijke, eenvoudige illustraties. Ze voegen echt iets toe aan de tekst. Vooral bij de uitleg van de schepping, het Onze Vader en de tien geboden staan veel illustraties.

Taalgebruik
De auteur werkte in het speciaal onderwijs en dit lees je in het boek terug. De vragen worden meestal in eenvoudige woorden beantwoord. Soms staan er wat termen in die men vaak hoort in de reformatorische kerken, zoals ‘je leven sparen’, ‘een nieuw hart’.

 Christelijke karakter
Het hele boekje gaat over de Bijbel. Het is wel een boek dat past in de reformatorische traditie. Er ligt veel nadruk op de heiligheid van God, op zonde en het vragen om een nieuw hart (in plaats van het geloven in God en in Zijn Zoon, wat je vaak in minder bevindelijke kerken hoort). De liedsuggesties zijn meestal psalmen.

 Doelgroep
De doelgroep bestaat uit jonge kinderen van 4 tot 8 jaar, waarbij soms wat extra uitleg en ondersteuning nodig is.

Bijzonderheden
Het is niet alleen een leesboek, maar ook een doeboek. Er staan liedjes in, leeropdrachten en doe-opdrachten.

Leesbeleving en leesplezier
Het is erg lastig om moeilijke onderwerpen zo helder en duidelijk uit te leggen aan jonge kinderen. Bij veel antwoorden is de schrijfster hierin geslaagd! Vooral de uitleg van de schepping en het Onze Vader, de liefde voor God en voor Zijn schepping komen heel duidelijk naar voren.

TvD

https://christelijkekinderboeken.kameel.nl/producten/ongecategoriseerd/waar-komt-alles-om-ons-heen-vandaan:9789087188061

Boekgegevens

Titel:

Waar komt alles om ons heen vandaan?

Jaar van uitgave:

2022
2022

Aantal pagina’s:

72
72

Uitgeverij:

De Banier
De Banier

Prijs:

€ 13,95
€ 13,95

Deel deze recensie