Ontdek de Bijbel

Deze kinderbijbel bestaat uit 26 thema’s met 365 verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament, met bij elk verhaal een illustratie. De verhalen zijn geschreven op chronologische volgorde. Bij elk verhaal staat het bijbehorende Bijbelgedeelte en drie vragen, die kunnen helpen om de boodschap beter te begrijpen en om het gesprek aan te gaan met kinderen.

Vormgeving en illustraties
De kinderbijbel staat vol met prachtige, kleurrijke illustraties. Deze vertolken de sfeer en boodschap van de verhalen en hebben een toegevoegde waarde.

Taalgebruik
Het taalgebruik is eigentijds, en er wordt gebruik gemaakt van gevarieerde, rijke taal. Ook ligt het dicht bij de Bijbel en worden bekende termen uit de Bijbel gebruikt.

 Christelijke karakter
Het christelijke karakter komt duidelijk naar voren. De inhoud ligt dicht bij de Bijbel en het geeft naast de verhalen veel context. Er wordt gebruikgemaakt van teksten uit de Herziene Statenvertaling. Wel kunnen sommige lezers moeite hebben met het afbeelden van de Heere Jezus.

Doelgroep
De uitgave is gericht op de midden- en bovenbouw van de basisschool, van 7 tot 12 jaar. Het boek kan zelfstandig gelezen worden, maar kan ook goed gebruikt worden als dagboek door ouders of leerkrachten.

 Bijzonderheden
Voor in het boek staan de ontstaansgeschiedenis en opbouw van de Bijbel. Achterin worden begrippen vanuit de Bijbel uitgelegd. Ook staan er landkaarten en overzichten zoals van de uittocht uit Egypte. De kinderbijbel bevat een leeslint.

 Leesbeleving en leesplezier
De combinatie van de verhalen, vragen en afbeeldingen maakt het een prachtige kinderbijbel om te lezen. Er komen veel verschillende verhalen aan de orde, waardoor het een volledig beeld van de Bijbel geeft. De context heeft ook echt meerwaarde.

AWK

 

https://christelijkekinderboeken.kameel.nl/producten/ongecategoriseerd/ontdek-de-bijbel-1:9789059075535

Boekgegevens

Titel:

Ontdek de Bijbel

Jaar van uitgave:

2019

Aantal pagina’s:

834

Uitgeverij:

Uit het Woord der Waarheid

Prijs:

€ 25,95

Deel deze recensie