Mijn eigen kleuterbijbel

Een fijn voorleesbare kleuterbijbel vol bekende bijbelverhalen, met levendige vrolijke illustraties waarop veel te zien is.’ ‘Wat waren Adam en Eva gelukkig in Eden’. Maar op een dag kwam er een slang naar Eva. De slang was gemeen.Is het waar dat je niet van het fruit uit de tuin mag eten?’ vroeg hij aan Eva. We mogen juist alles eten’, antwoordde Eva. ‘Alleen van die ene boom daar in het midden, daarvan niet. Als we dat wel doen zullen we sterven.’

Inhoud: 38 verhalen uit het Oude Testament, 29 verhalen uit het Nieuwe Testament. Bovenaan elk verhaal staat uit welk Bijbelgedeelte het verhaal komt. Elk verhaal (een pagina) wordt afgesloten met een gebed. Dank U wel, Heer, dat U mij helpt om naar U te luisteren. Amen. Het gebed is vaak ook een mooie toepassing voor de kinderen. Elk verhaal wordt verlevendigd met een paginagrote illustratie. Voor in het boek een overzichtelijke inhoudsopgave per testament.

Illustraties:  Elk Bijbelverhaal bevat minimaal een paginagrote schilderachtige illustratie. Deze zijn vrolijk en kleurrijk. Wel vragen we ons af of de tekeningen van deze Zuid-Afrikaanse illustrator worden gewaardeerd door alle lezers.  De tekeningen bevatten soms minder smaakvol gekozen personages, bijvoorbeeld Naäman, die tamelijk onsmakelijk wordt afgebeeld. Ook noemen we de illustratie bij het verhaal van ‘Jona in de vis’, waarin je Jona in de vis ziet afgebeeld met een hengel in zijn hand. Dit zal niet door iedereen als passend en eerbiedig worden ervaren en vraag je je misschien af of het Bijbelverhaal wel serieus wordt genomen.

Taalgebruik:  De verhalen zijn in verleden tijd geschreven. De auteur gebruikt eigentijdse woorden. Omdat er veel gesprekken voorkomen in de bijbel, leest het prettig voor. Veel verhalen verwijzen naar wat komen gaat. Bijvoorbeeld bij het verhaal dat Sara lacht als ze hoort dat zij een kind zal krijgen, wordt er afgesloten met de zin:’Ze hielden veel van Isaak. En de kinderen van Isaaks zoon Jakob werden later Gods volk genoemd.’ Verderop in de bijbel, tijdens de geschiedenis van Rebekka, wordt de belofte aan Abraham weer aangehaald.

Vormgeving: Het is een stevig, groot formaat, gebonden boek. De meeste hoofdstukken hebben een tekstpagina en een paginagrote illustratie. Hierdoor is er voor de jonge kinderen genoeg te zien tijdens het voorlezen.

Doelgroep:  De bijbel is bedoeld voor kinderen van 3 tot 7 jaar. Voor wat oudere kinderen( tot ongeveer 10 jaar) is deze bijbel aantrekkelijk om zelf te lezen.

Godsbeeld: De Here God is de allermachtigste! Hij heeft de hemel en aarde goed geschapen. Door de ongehoorzaamheid van Adam en Eva in het paradijs hebben wij een moeilijk leven gekregen. Maar God belooft dat Hij ons altijd zal helpen. Zijn Zoon is geboren om de macht van de duivel te overwinnen. Jezus is aan het kruis gestorven om de straf te dragen. Als we in Hem geloven mogen we Zijn kind zijn, en straks met Hem op de nieuwe aarde wonen.

Oordeel: Een kleurrijke kinderbijbel, geschikt voor de doelgroep.

Fragment:  ‘Een van de twaalf zonen van Jakob heette Jozef. Eigenlijk hield vader Jakob van al zijn kinderen het allermeest van Jozef. Jozef klikte soms ook over zijn broers. Hij vertelde Jakob wat voor slechte dingen ze deden. Daarom hadden Jozefs broers een hekel aan hem. Ze maakten vaak ruzie met Jozef.’

‘Op een dag kwam Jozef naar zijn broers toe gelopen. Hij droeg een prachtige nieuwe jas. ‘Kijk eens wat ik van papa gekregen heb’, zei hij trots. En hij vertelde de jongens ook over zijn dromen. ‘Ik droomde laatst dat jullie voor mij gingen buigen. Ik leek wel een koning!’

‘Ik ben Jozef helemaal zat! Zullen we hem doodmaken? vroegen een paar broers toen Jozef weer weg was. ‘Nee, we mogen hem niet doden’, zei een andere. ‘Dat is slecht! ‘Weet je wat? Dan gooien we hem in een droge put!’ riep weer een andere broer.

En zo gebeurde het. Maar een van Jakobs broers kreeg spijt en dacht: ‘Als zo meteen iedereen verder gelopen is, dan bevrijd ik hem’. Maar zover kwam het niet’.

(helft van verhaal ‘God zorgt voor Jozef’ – Genesis 37. Gebed onderaan verhaal: ‘Dank U, Heer dat ik het tegen U kan zeggen als ik me verdrietig, bang of alleen voel, Amen’.

GO/LG

 

 

Koop dit boek bij uw plaatselijke (christelijke) boekhandel

of

BESTEL ONLINE

 

 

Boekgegevens

Titel:

Mijn eigen kleuterbijbel

Jaar van uitgave:

2017
2017

Aantal pagina’s:

158
158

Uitgeverij:

Vuurbaak
Vuurbaak

Prijs:

14.99
14.99

Deel deze recensie

Follow Me On Instagram

Het Platform Christelijke Kinderboeken promoot het christelijke kinder- en jeugdboek en reikt ieder jaar de EigenWijsPrijs, Het Hoogste Woord en de #YAP uit.

Zoeken

Iets kwijt? Vind het hier ...

© 2023, Alle rechten voorbehouden.