Boekdetails

6 - 12 jaar

LEEFTIJDSGROEP

Laat de kinderen tot Mij komen.

  • Auteur: Laura Zwoferink
  • Illustrator(s): Peter Nuyten
  • Serie: Lees je mee?
  • Jaar van uitgave: 2020
  • Prijs: 10,50 (actuele prijs zie Bestel online)
  • Pagina's: 29
  • Uitvoering: Gebonden
  • Uitgeverij: Den Hertog
  • ISBN: 9789033130625

‘Laat de kinderen tot Mij komen,’ zegt Jezus. ‘En houdt ze niet tegen. Want ook voor kinderen ben Ik gekomen.’ Dit boek gaat over wondereen en gelijkenissen van de Heere Jezus. Aan het eind van elk hoofdstuk staan vragen. Om zelf over na te denken of om samen over te praten.

Deel acht van de serie “Lees je mee?” geschreven door Laura Zwoferink, bekend van de ‘Kijk en Luister’ en ‘Kijk en Lees’ kinderbijbels.

Dit deel gaat over de wonderen en gelijkenissen van Jezus. Er staan dertien verhalen in: Jezus op de berg, de maanzieke jongen, de barmhartige Samaritaan, het verloren schaap, de rijke man en de arme Lazarus, tien melaatsen, Jezus zegent de kinderen, de rijke jongeling, de blinde Bartimeüs, Zacheüs, Intocht in Jeruzalem, de gelijkenis van de bruiloft, en de wijze en de dwaze maagden.

De verhalen worden in korte duidelijke zinnen verteld. Ideaal voor de doelgroep van beginnende lezers vanaf 7 jaar en ouder.

“In Jericho ziet een man langs de kant van de weg.
Het is Bartimeüs.
Hij vraagt de mensen om geld.
Want hij is blind en kan niet werken.
Het is heel druk op de weg.
Veel mensen gaan het Paasfeest vieren in Jeruzalem.
Bartimeüs hoort dat Jezus langs Jericho komt.
Jezus, Die zoveel blinden heeft genezen!
De Heere Jezus kan zorgen dat hij kan zien.
Dat gelooft hij vast!”

Voorlezen kan al vanaf 4 jaar, met als kanttekening dat er af en toe wat moeilijke woorden uitgelegd moeten worden (wetgeleerden, zaligmaker).

In veel verhalen wordt een eigenschap van God of Jezus genoemd. Dat geeft een extra laag aan de verhalen. Soms worden er ook vragen gesteld in het verhaal.

“Wat wil Jezus ons leren?
Heb je vijanden lief.
Zorg ook voor hen.”

Bij elk verhaal staan er in een kadertje drie verwerkingsvragen. De meeste vragen zijn kennisvragen, soms staat er ook een praktische vraag (“Wat wil de Heere ons met deze gelijkenis leren?”). Bij sommige verhalen is te merken dat het met een reformatorische doelgroep in gedachten geschreven is (bijvoorbeeld bij de wijze en dwaze maagden waar het gaat om ‘waar geloof’ hebben).

Het is een hardcover uitgave met dikke glanzende bladzijden, grote letters, een ruime bladspiegel en mooie kleurenillustraties. Het zal zeker de doelgroep aanspreken en ze actief laten meedenken met de Bijbelverhalen. Een aanrader dus!

TvD

Bestel online