Een stroom van zegen

Een stroom van zegen biedt voor iedere dag in de week voorafgaand aan Hemelvaartsdag tot de week na pinksteren (3 weken lang) een dagboekstukje met een bijbehorend schriftgedeelte en gespreksvragen. Er wordt steeds ingezoomd op een aspect van e hemelvaart van Christus, op het werk van de Heilige Geest en op het verlangen van Gods kerk naar Christus’ wederkomst. Er is iedere dag een symbool dat centraal staat. Deze druppelvormige symbolen kunnen aan een wolk gehangen worden om de stroom van zegen van God zichtbaar te maken.

Met kinderen toeleven naar het kerstfeest gaat bijna als vanzelf. En voor de veertigdagentijd komt ook steeds meer aandacht. Maar hoe vier je samen Hemelvaart en Pinksteren?

Willemieke Kloosterman-Coster en Anneke Kloosterman-van der Sluys schreven samen een boekje voor deze tijd van het jaar, gericht op gezinnen met opgroeiende kinderen.

Achterin het boekje vind je een wolk en ‘regendruppels’, die je kunt uitknippen en met touwtjes vastmaken. Zo kun je ook in huis iets laten zien van de kerkelijke tijd van het jaar. De wolk verbeeldt natuurlijk Jezus’ hemelvaart. De druppels symboliseren de gaven die God door zijn Geest geeft.

Opzet en inhoud

Het boekje is vormgegeven als dagboek, met voor iedere dag een pagina. Het begint bij de zondag voor Hemelvaartsdag en eindigt een week na Pinksteren. Deze laatste week gaat over het koninkrijk van God en de wederkomst van Jezus.

Iedere dag is er een korte overdenking bij een bijbeltekst. Eén keer moet je een stukje uit de Heidelbergse Catechismus opzoeken. Aan de hand van een kennisvraag en verwerkingsvragen kun je samen doorpraten over het thema van de dag. Ook staat bij iedere dag een psalm om te zingen.

Taal

Aan het taalgebruik merk je dat dit boekje uit behoudende hoek komt. Dat zit soms in subtiele verwoordingen. Die kun je natuurlijk desgewenst in eigen woorden vertalen.

Bijbelse citaten komen uit de Statenvertaling. Als je samen de NBV of Bijbel in Gewone Taal leest komt daar de honing niet in voor (op het plaatje van dag 2).

De schrijfsters houden rekening met kinderen van verschillende leeftijden (globaal: basisschoolleeftijd). Voor kleuters is het boekje nog wat moeilijk, maar voor die leeftijd is het werkje met de wolk juist weer geschikt.

AG

Bestel online

Boekgegevens

Titel:

Een stroom van zegen

Jaar van uitgave:

2020
2020

Aantal pagina’s:

Uitgeverij:

De Banier
De Banier

Prijs:

14.95 (voor actuele prijs klik bestel online)
14.95 (voor actuele prijs klik bestel online)

Deel deze recensie

Follow Me On Instagram

Het Platform Christelijke Kinderboeken promoot het christelijke kinder- en jeugdboek en reikt ieder jaar de EigenWijsPrijs, Het Hoogste Woord en de #YAP uit.

Zoeken

Iets kwijt? Vind het hier ...

© 2023, Alle rechten voorbehouden.