Boekdetails

Kinderen & geloven

Corrie ten Boom

de verzetsheld die heeft gestreden tegen onrecht

  • Auteur: Jean Watson
  • Serie: Superheldenuit de kerk
  • Jaar van uitgave: 2018
  • Prijs: 8.99
  • Pagina\'s: 233
  • Uitvoering: Paperback
  • Uitgeverij: CLC publicaties
  • ISBN: 9789491935084

CLC Publicaties geeft een nieuwe serie uit die oorspronkelijk in Engeland verscheen onder de naam ‘Trailblazers’. Dit is het tweede deel over Corrie ten Boom.

De serie wil aandacht vragen voor de feiten over, het geloof van en dialoog met de hoofdpersoon, en door middel van gespreksvragen samen verder nadenken over de onderwerpen die in het boek aan de orde komen. Het eerste deel in de serie gaat over Maarten Luther

Achtergrond

Corrie ten Boom (1892-1983) heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen gezeten in het Duitse concentratiekamp Ravensbrück, omdat zij en haar familie Joodse onderduikers in huis hadden genomen. Haar levensverhaal is indrukwekkend en heeft diepe indruk op mij gemaakt. Ik lees elke dag uit het door haar geschreven Bijbels dagboek Iedere dag nieuw. De serie Superhelden uit de kerk wil 9-12 jarigen vertellen over bekende christenen van vroeger en nu. Eerder verscheen al Maarten Luther en nu dus Corrie ten Boom. Corrie ten Boom stond getuigend in het leven. Ondanks alle moeilijke dingen die ze in de oorlog meemaakte, vertelde ze iedereen over haar geloof in Jezus Christus. Hierin is ze een prachtig voorbeeld voor andere christenen.

Uitvoering

Ik vind de doelstelling van de serie mooi! Het is belangrijk dat jonge mensen horen over belangrijke gebeurtenissen uit het verleden. En het is ook mooi dat door het lezen van een geschiedenis als die van Corrie ten Boom zien hoe ze haar christelijk geloof handen en voeten gaf.

Helaas vind ik dit boek qua uitvoering de plank volledig misslaan. Het boek is gedrukt op goedkoop ogend papier en de opmaak laat ook te wensen over. In verhouding is er te veel witruimte onder aan de pagina en de regelafstand oogt rommelig. De illustratie op de cover oogt stripachtig. Naar mijn mening zou het beter zijn om deze stijl ook in het binnenwerk door te voeren. In elk geval op de pagina’s aan het begin van elk hoofdstuk waar nu ook een afbeelding staat. Maar misschien nog wel beter aansluitend bij de doelgroep zou zijn om het hele boek in stripvorm uit te brengen.

Taalgebruik

Tekstueel gezien worden er te veel moeilijke en te ouderwetse woorden gebruikt voor de beoogde doelgroep. Een aantal voorbeelden:

Ze wende zich tot Willem                                Beter: ze richtte zich tot Willem, of: keek naar Willem

Sympathiserende mensen                               Beter: mensen die er net zo over denken

Treurige gedachten                                         Beter: verdrietige gedachten

Het is niet verwonderlijk dat er zo veel ruzie is Beter: het is niet raar dat er zo veel ruzie is

Vredig viel ze in slaap                                      Beter: rustig viel ze in slaap

De pijn in haar hart werd minder hevig            Beter: de pijn in haar hart werd minder erg

Ook staan er veel vrij lange zinnen in het verhaal. Bijvoorbeeld:

Het uitgestrekte Nederlandse platteland waar duizenden Duitse parachutisten landden en waarover duizenden Duitse tanks reden, was een symfonie van lentebloemen tegen een achtergrond van allerlei groentinten, onderbroken door spiegelgladde kanalen, overkoepeld door de lucht.

Het verhaal springt van de hak op de tak. Door de hoofdstuktitels wordt aangegeven in welke fase van Corries leven het verhaal is aanbeland, maar voor de doelgroep zou het beter zijn om minder grote sprongen in de geschiedenis te maken. Het boek gaat uit van een te hoog geschiedkundig kennisniveau van de lezer.

Eindoordeel

Het prachtige levensverhaal van Corrie ten Boom vraagt erom om niet verloren te gaan. Daarom is het heel goed dat ook de jeugd van 9-12 jaar in hun opvoeding dit verhaal meekrijgt. Maar de manier waarop dit boek dat heeft gedaan slaat de plank helaas volledig mis.

+ Het levensverhaal van Corrie ten Boom is met dit boek beschikbaar voor de doelgroep van 9-12 jaar

+ Afbeelding op de voorkant (strip-stijl)

Goedkoop ogende uitvoering

Moeilijk en ouderwets taalgebruik

Strip-stijl is onvoldoende doorgevoerd in het binnenwerk

NW

 

Koop dit boek bij de plaatselijke boekhandel

of BESTEL ONLINE