Boekdetails

Kinderen & geloven

Wijzer op weg naar het Pinksterfeest

  • Auteur: Andrea van Hartingsveldt-Moree
  • Serie: Wijzer op weg
  • Jaar van uitgave: 2014
  • Prijs: 14.95
  • Pagina's: 109
  • Uitvoering: Gebonden
  • Uitgeverij: De Banier
  • ISBN: 9789033609930

Wijzer op weg naar het pinksterfeest is een gezinsdagboek om samen toe te leven naar het Pinksterfeest. Het is het derde deel in de serie Wijzer, christelijke feestdagen in het gezin. Het is een dagboek voor het hele gezin. Het doel van de schrijfster is om ouders te helpen de diepste inhoud van het pinksterfeest over te brengen aan de kinderen. Het gezinsdagboek loopt van eerste paasdag tot en met tweede pinksterdag.

Inhoud:

De overdenkingen gaan zowel over het Oude als het Nieuwe Testament hierdoor is de lijn van Gods handelen in de Bijbelse geschiedenissen goed zichtbaar. Het thema van het boek is ‘Tellen’.  Iedere week, (7weken) heeft een deelthema waarover uit de Bijbel wordt gelezen, gezongen en nabesproken kan worden. De thema’s zijn: Dagen tellen, feestdagen tellen, 50 dagen tellen (1,2) steeds meer vertellen, veertig dagen tellen, niet te tellen. Achter in het boek zijn de antwoorden van de gespreksvragen vermeld, een puzzel en een extra kleurplaat. Ook is er ruimte om per week op te schrijven wat de kinderen graag willen onthouden, of welke vragen ze hebben.

Illustraties:

Het gezinsdagboek heeft geen illustraties. Wel heeft elke week een kleurplaat, die vrij gekopieerd mag worden. Ook bevat het gezinsdagboek kleurrijke kalender waarop de kinderen kunnen zien hoe lang de 50 dagen-tijd nog duurt en wanneer het pinksterfeest is aangebroken. Het is de bedoeling dat de Bijbeltekst waar de preek over ging in de kerk, genoteerd wordt op de kalender, en uit het hoofd geleerd wordt.

Doelgroep:

Het dagboek is bedoeld voor het hele gezin. Bij elke week staat er een opdracht voor het oudere kind en een kleurplaat voor het jongere kind.  De gesprekspunten zijn echt bedoeld voor het oudere kind (vanaf 11-12 jaar).  Vaak moeten ze hiervoor wat opzoeken in andere Bijbelgedeelten, kanttekeningen, Dordtse Leerregels of in de Heidelbergse Catechismus. De auteur geeft in het voorwoord aan dat vragen voor jongere kinderen zelf bedacht kunnen worden. Andrea van Hartingsveldt spreekt niet over leeftijdscategorieën maar over het jongere en oudere kind. Het boekje is met name geschikt voor gezinnen binnen de Reformatorische gezindte, met oudere kinderen.

Vormgeving:

Het is een stevig gebonden vierkant boek. Het bevat een overzichtelijke inhoudsopgave. Elke week heeft zijn eigen kleur. In deze kleur is ook duidelijk, de week met het thema horizontaal weergegeven. Iedere pagina is opgedeeld in twee kolommen. Boven aan elke pagina staan duidelijk de titel, het tekstgedeelte en een bijpassende psalm. Gespreksonderwerpen zijn gekaderd in een gekleurd vakje.

Taalgebruik:

Iedere dag is een pakkend stukje geschreven, meestal gericht op de jonge kinderen, ter inleiding op het onderwerp.  Bijvoorbeeld: ‘Je hut stort elke keer in. Al een paar keer heb je geprobeerd om de hut te repareren, maar het lukt niet. Er is iemand anders nodig die de hut voor je bouwt. God beloofd de Israëlieten dat er Iemand zal komen Die ervoor zorgt dat zij Gods wet zullen doen en Zijn verbond houden.’ Dit n.a.v. Het stukje over de Heilige Geest beloofd, met als Bijbellezing: Ezechiël 36:16-31. De teksten zijn in tegenwoordige tijd geschreven.  Er wordt veel gebruik gemaakt van ‘geloofstermen ’die binnen de gereformeerde gezindte wel bekend zijn, maar waardoor het voor kinderen die niet in deze gezindte opgroeien moeilijke teksten kunnen zijn.

Godsbeeld:

God is een Rechtvaardig en Heilig God. Door de zondeval zijn de mensen vijanden van God geworden. God heeft zijn zoon Gezonden naar de aarde om voor de zonden te sterven. Door het geloof in de Heere Jezus is er vergeving van onze zonden, en mogen we straks eeuwig bij Hem leven.

Oordeel:

Dit gezinsdagboek kan een goed hulpmiddel zijn om kinderen voor te bereiden op het pinksterfeest. Er wordt door middel van de gekozen Bijbelgedeelten, een duidelijk verband gelegd tussen de feesten in het Oude Testament en Nieuwe Testament. Kinderen die al veel Bijbelkennis hebben rondom het pinksterfeest kunnen zich nog meer verdiepen in de grote lijnen van Gods Woord.  De opdracht voor de oudere kinderen om steeds een stukje van een tijdschema in te vullen is hiervoor een mooi hulpmiddel. Zowel door de gekozen onderwerpen, het taalgebruik en het Gods- en – mensbeeld is dit dagboek geschikt voor gezinnen binnen de reformatorische gezindte.

Fragment:

Week 5: Steeds verder tellen

Lezen: Romeinen 9:6-13 en 1 Korinthe 10:1-5

Zingen Psalm: 103:4, 9’

Twee soorten

Inleiding:

‘Een meester zegt weleens over zijn klas: ’Dit zijn mijn kinderen’. Het zijn natuurlijk niet echt zijn kinderen. Ze wonen niet bij hem in huis. Maar toch noemt hij ze zo. Misschien zit zijn eigen zoon of dochter wel bij hem in de klas. Dan kun je dus spreken over twee soorten kinderen van de meester. Zo is het ook bij het genadeverbond van God.’

‘Jij bent gedoopt. Je hoort bij het genadeverbond van God. Maar ben je echt Gods kind? Het is bijzonder dat je bij Gods verbond hoort. Je weet veel meer dan de kinderen die niet gedoopt zijn. Je weet de weg om weer bij God te komen; door het geloof in de Heere Jezus. Maar als je niet op die weg bent, heb je er geen voordeel van. Je leeft nog. Ben je al op de weg terug naar God? Ben je echt Zijn kind? Nee? Gebruik dan Gods aanwijzingen goed en stop niet met zoeken voordat je terug bij Hem bent en bij Zijn gezin hoort.’

Gesprek: De twee soorten mensen in het genadeverbond kun je bekeerden of onbekeerden, of gelovige en ongelovige noemen. Lees van de Dordtse Leerregels, hoofdstuk 1, paragraaf 5. Waar komt het geloof vandaan en waar het ongeloof? Bij wie hoor jij?

LG

 

Koop dit boek bij de plaatselijke (christelijke) boekhandel

of BESTEL ONLINE