Boekdetails

9-12 jaar

Ruilen?

Kinderen uit arme landen vertellen hun verhaal

  • Auteur: Jannie Kranendonk-Gijssen
  • Jaar van uitgave: 2021
  • Prijs: 9.95
  • Pagina's: 87
  • Uitvoering: Gebonden
  • Uitgeverij: De Banier
  • ISBN: 9789087185992
  • Bestel nu

Miljoenen vaders en moeders, maar ook heel veel kinderen in andere landen hebben níet zo’n fijn leven als wij! Ze hebben vaak honger. In de sloppenwijken krijgen kinderen soms maar één keer per dag iets te eten. Andere kinderen wonen in een armoedig hutje of in een tent omdat ze hun huis zijn kwijtgeraakt. Soms moeten ze naar een ander land vluchten omdat ze christen zijn. Of omdat er oorlog is in hun land. Miljoenen kinderen in arme landen gaan nooit naar school. Zij kunnen dus niet rekenen, lezen of schrijven. Wie helpt al deze kinderen?

In Ruilen? lezen we de verhalen van Emir, Maryam en Sandria, Jaafar, Josephine, Elena en Rosa, en Karan. Zou jij met hen willen ruilen?

In dit leerzame boek lees je van alles over het vluchten van verschillende kinderen. Door hun verhalen wordt je even stilgezet bij hoe het leven er anders uit kan zien als je opgroeit in een land van vervolging.

De omslag van het boek verbeeldt goed de inhoud. Je ziet aan de kinderen dat ze eenzaam zijn. Hoewel ze op de vlucht zijn, kijken ze toch blij. Je gaat je als lezer afvragen hoe dat kan. Daarvoor moet je het boek lezen!

De verhalen zijn mooi verteld, al lijken de personages soms wat ouder te zijn. Ze kunnen erg wijs en doordacht uit de hoek komen, maar misschien hebben de moeilijke leefomstandigheden hen zo gevormd. Zij worden al jong gedwongen zich te richten op overleven. Dat heeft ongetwijfeld consequenties voor je doen en laten.

Er zit veel informatie in de verhalen verweven. Soms lijken de verhalen met wat minder zorg geschreven. Bepaalde karakters hadden meer uitgewerkt mogen worden. Ook de omgeving in de verhalen had levendiger gekund. Je kunt je dan als lezer beter een voorstelling maken van het verhaal.

Dit boek is een aanwinst voor de middenbouw van de basisschool. Kinderen leren zo op een mooie manier meer over armoede en vervolging. Het laat hen nadenken over hoe anderen geloven in zulke moeilijke omstandigheden. Ook leert het hen dankbaar te zijn met alles wat ze hebben. Een leerzaam boek!

RvL