Boekdetails

Kinderen & geloven

Op weg met Jezus

Ontmoetingsbijbel

  • Auteur: Bill Johnson en Eugene Luning
  • Illustrator(s): Kirsten en Kevin Howdeshell
  • Jaar van uitgave: 2022
  • Prijs: € 25,99
  • Pagina's: 208
  • Uitvoering: Gebonden
  • Uitgeverij: KokBoekencentrum
  • ISBN: 9789026625602
  • Bestel nu

In deze kinderbijbel staan twintig verhalen over Jezus centraal. Het boek opent met een verhaal over de geboorte van Jezus en eindigt met een verhaal over de komst van de Geest. Daartussen komen wonderen, gelijkenissen en preken van Jezus aan bod. Bijzonder is dat de auteur de verhalen vanuit het perspectief van ooggetuigen vertelt. Soms is dat een discipel, soms een zieke die genezen wordt, soms een onbekende toeschouwer. Elk verhaal begint met de woorden Stel je voor en nodigt de lezer uit zich te verplaatsen in de hoofdpersoon.

Vormgeving en illustraties
Het boek heeft een handzaam, vierkant formaat. Op de omslag is een portret van Jezus te zien, met daaromheen details van illustraties uit het binnenwerk. Jezus wordt afgebeeld als een man met een mediterraan uiterlijk, die een opvallende rode mantel draagt.
De aflopende illustraties zijn in warme, expressieve kleuren getekend, in een licht abstracte stijl. Dat laat veel ruimte voor de verbeelding.

Taalgebruik
De auteur heeft gekozen voor een bijzonder perspectief, de je-vorm. Dat werkt verrassend goed. Voor je het weet zit je in het verhaal. Het taalgebruik is beeldend, eigentijds, toegankelijk en weet te ontroeren. Ook is de vertelstijl zintuiglijk: de auteur laat je horen en zien wat er gebeurt, waardoor je uitgenodigd wordt om het verhaal mee te beleven. Een citaat: Hij steekt zijn hand naar je uit! Er zijn al zoveel jaren voorbij waarin niemand je heeft aangeraakt; je wordt bijna bang als Hij dichterbij komt. Maar dan raakt Hij je aan en pakt je bij de arm, en je voelt hoe de warmte van zijn hand zich verspreidt door je lichaam. Hij zegt tegen je: ‘Natuurlijk wil ik dat. Je bent rein! Je bent weer beter.’
Corien Oranje heeft gezorgd voor een prachtige vertaling.

Christelijke karakter
In het voorwoord maakt de auteur duidelijk wat zijn doel is: kinderen uitnodigen voor een ontmoeting met Jezus, zodat ze de waarheid van het evangelie ervaren.
De auteur beschrijft Jezus als een liefdevolle, humoristische man, de Zoon van God. Verhalen waarin het schuurt – bijvoorbeeld omdat Jezus Zijn oordeel uitspreekt – ontbreken in deze kinderbijbel. Tot het moment van Zijn dood wordt beschreven dat er vrede in Zijn ogen staat; dat lijkt voorbij te gaan aan de wanhoop en doodsnood van Jezus in Getsémané en aan het kruis, die de evangeliën wél beschrijven.

 Doelgroep
De je-vorm is voor jongere kinderen een lastig vertelperspectief. Ook qua lengte en moeilijkheidsgraad zijn de verhalen het meest geschikt voor kinderen van 6-12 jaar. Deze kinderbijbel is niet volledig; de auteur heeft een selectie gemaakt. Daarom komt hij het best tot zijn recht als aanvulling op vollediger materiaal. Het is uitstekend te gebruiken op (zondags)school.
Lezers die gewend zijn aan traditioneel vertelde bijbelverhalen zullen dit boek waarschijnlijk minder waarderen, ook omdat Jezus is afgebeeld.

Bijzonderheden
Aan elk verhaal zijn gespreksvragen toegevoegd.

MV