Mijn Bijbels ABC van Pasen

In dit alfabetboekje worden alle letters van het alfabet gekoppeld aan een kernwoord rondom het Paasevangelie. Te denken valt aan woorden als avondmaal, Maria, offer en tempeldoek. Rond de woorden zijn 4-regelige gedichtjes gemaakt en op de pagina naast ieder gedichtje staat een bijpassende tekening. Een voorbeeld van één van de gedichtjes:

De E is van Evangelie.
‘Goed nieuws’ betekent dat.
Als je weet dat Jezus leeft,
bezit je de grootste schat!

Vormgeving en illustraties
Dit vierkante boekje is voorzien van een harde kaft. Op de kaft staan een jongen en een meisje getekend met daaromheen allerlei elementen uit het boek. De tekening is kleurrijk en is een goed voorbeeld van de afbeeldingen in het boek.

Taalgebruik
De taal in het boekje is vrij eenvoudig. Aan de letter Q is wel een heel moeilijk woord gekoppeld: Quadragesima. Hoewel een volwassene tussen de regels door en aan de hand van de tekening kan begrijpen wat hiermee bedoeld wordt, zal een kleuter niet begrijpen wat er wordt gezegd. Het gebruikte rijmschema is abcb.

Christelijke karakter
Dit boekje heeft tot doel het Paasevangelie eenvoudig te vertellen en te verbeelden. Doordat alles gekoppeld wordt aan de letters van het alfabet is er geen chronologisch verhaal.

Doelgroep
De achterflap vermeldt dat het verhaal geschreven is voor kinderen van 3 tot 6 jaar. De taal is grotendeels afgestemd op deze doelgroep, maar deze kinderen kennen veelal het alfabet nog niet. Ook zullen sommige kinderen uit deze doelgroep meer gebaat zijn bij een chronologisch Paasevangelie. Kinderen van 7 tot 9 jaar kunnen dit boekje zelf lezen. Voor hen kan het een verfrissende blik geven op de bekende christelijke Paasgeschiedenis.

Leesbeleving en leesplezier
Een mooi boekje met een verrassende aanpak om bezig te zijn in de tijd rondom Pasen.

EvR

https://christelijkekinderboeken.kameel.nl/producten/ongecategoriseerd/mijn-bijbels-abc-van-pasen:9789087189426

Boekgegevens

Titel:

Mijn Bijbels ABC van Pasen

Jaar van uitgave:

2023
2023

Aantal pagina’s:

64
64

Uitgeverij:

De Banier
De Banier

Prijs:

€ 10,50
€ 10,50

Deel deze recensie