Kinderbijbel

Simone Foekens schreef een kinderbijbel met bekende bijbelverhalen, gericht op een breed publiek dat de Bijbelse verhalen misschien voor het eerst hoort. Een hele uitdaging! Melanie Broekhoven maakte er kleurige illustraties bij.

Inhoud: Twintig bekende Bijbelse verhalen uit het Oude Testament en tien bekende verhalen uit het Nieuwe Testament. Het boek wordt afgesloten met een woordenlijst waarin Bijbelse begrippen als ‘afgoden’, ‘manna’, priester’ op een laagdrempelige manier worden uitgelegd. Ook wordt de betekenis van de christelijke feestdagen kort en duidelijk weergegeven. Pasen: Jezus staat op uit de dood.

Uiterlijk: Een vierkant, stevig gebonden prentenboek met een omslag van de ark van Noach, met paginagrote illustraties waarin de tekst in witte of zwarte letters geplaatst is. Er is een schreefloze letter gebruikt, waardoor de verhalen ook door kinderen vanaf 8/9 jaar gelezen kunnen worden. De hoofdstuktitels zijn in vette kleurige letters geplaatst.

Illustraties: De illustraties hebben telkens een verrassend perspectief. Bij Jezus’ hemelvaart zie je Jezus met uitgestrekte armen nu eens niet van beneden, maar van boven, waarbij je in de verte de wazige gestaltes van de achterblijvers ziet. Heel mooi gekozen. Ook bij het verhaal van de kruisiging laat de illustrator het kruis met Jezus vanuit de verte zien, je ziet de achterkant van het kruis. Ook heel goed gekozen voor jonge kinderen. Bij het verhaal van Goliath zie je alleen zijn lange benen die op de grond liggen. Het zijn herkenbare, kleurige, sprekende illustraties die kinderen zullen aanspreken, en waarop de emoties duidelijk te zien zijn, zoals bijvoorbeeld bij het verhaal van Salomo en zijn wijze oordeel.

Taalgebruik: Simone Foekens gebruikt mooi, direct, eenvoudig taalgebruik, waardoor de verhalen goed te begrijpen zijn en heel dichtbij komen. ‘Meester’, zeiden de leerlingen. We zijn hier midden in de heuvels. Er is geen winkel in de buurt. Stuur de mensen toch weg, zodat ze eten kunnen kopen in een van de dorpen. ‘Welnee’, zei Jezus. ‘Jullie kunnen wel voor eten zorgen’. ‘Wij? riepen ze verbaasd. ‘We hebben hier alleen maar vijf broden en twee vissen’. ‘Breng ze naar mij’, zei Jezus. 

De auteur vertelt veel in weinig woorden en neemt tegelijkertijd de kans om de rode draad die door de bijbel loopt mee te nemen en kleine uitstapjes te maken naar gerelateerde gebeurtenissen of gegevens die bij een bijbels persoon horen. Zoals ze bij het verhaal over David ook vertelt over zijn muzikaliteit en de psalmen die hij maakte, zoals psalm 23 over de herder. En zoals ze bij het kerstverhaal teruggrijpt naar God die al aan Adam en Eva had beloofd om een Redder te sturen. En zoals ze bij het Pinksterverhaal vooruit kijkt naar Johannes die alvast mag weten en zien hoe het later zal zijn op de nieuwe hemel en nieuwe aarde.

De verhalen zijn goed voorleesbaar voor kinderen vanaf 4/5 jaar, maar omdat ze niet moeilijk geschreven zijn, zullen kinderen vanaf 8/9 jaar ze ook zelf kunnen lezen

Oordeel: Een mooie basis-kinderbijbel die heel geschikt is voor wie de Bijbelse verhalen voor het eerst hoort. Deze bijbel verdient een breed publiek.

Fragment: Jozef in de put (blz. 34)

Jozef had tien grote broers en een klein broertje. Vader Jakob hield van al zijn zonen, maar het meest hield hij van Jozef. Hij gaf hem een prachtige jas in allerlei kleuren. Zo’n mooie jas had Jozef nog nooit gezien. De broers waren jaloers op Jozef, want zij hadden niet zo’n mooie jas gekregen. Daarom waren ze vaak onaardig tegen hem. Op een nacht had Jozef een vreemde droom. ‘s Ochtends vertelde hij de droom meteen aan zijn vader en zijn broers. ‘We waren op het land aan het werk en we maakten bundels van het graan. Ineens ging mijn bundel rechtop staan. Jullie bundels gingen er omheen staan en ze maakten een buiging voor mijn bundel!’ De broers lachten hem uit. ‘Dacht je soms dat je onze koning was?’ zeiden ze. Een poosje later droomde Jozef weer. Hij droomde dat de zon, de maan en de elf sterren voor hem bogen. Toen hij dat vertelde, werd vader Jakob boos. ‘Wat is dat voor rare droom! Moeten je vader en moeder en je broers soms voor jou buigen?’ (…)

AP

 

 

Koop deze bijbel bij je plaatselijke boekhandel

of BESTEL ONLINE

Boekgegevens

Titel:

Kinderbijbel

Jaar van uitgave:

2017
2017

Aantal pagina’s:

115
115

Uitgeverij:

Special Boox
Special Boox

Prijs:

18.99
18.99

Deel deze recensie