In Uw handen

Het gebeurt in het najaar van 1560. In het stadje Honscote in Vlaanderen is markt. Mensen komen hun boodschappen doen. Maar dat niet alleen. Veel mensen blijven een poosje staan. Precies op één plek. Dat is bij de cel van Jan Herrewijn. Ze horen hem zingen omdat hij in zijn hart voelt: liever met de Heere in de cel, dan zonder de Heere vrij zijn.

In Uw handen is het eerste deel in de serie over ‘martelaren uit de kerkgeschiedenis’ voor kinderen. Deze serie is geschreven voor kinderen vanaf 7 jaar. Het boek gaat over Jacob, Christiaan, Janneke en Jan. Deze 4 personen leefden rond 1560. De verhalen zijn waargebeurd.

Jacob, Janneke en Christiaan zijn opgepakt omdat ze ketters zijn. Ze worden naar de gevangenis gebracht en regelmatig de cel uitgehaald om verhoord te verworden. Of ze worden naar een andere cel gebracht zonder eten en drinken. Maar ook in de gevangenis zijn ze blij want, ze weten dat de Heere Jezus heel dichtbij hen is.

De monniken en de priesters proberen hen over te halen om Jezus te verloochenen. Maar dat weigeren ze. Aan het eind zullen ze sterven met Psalm 130 op de lippen. Uit diepten roep ik tot U, Heere. Ook Jan, die in een andere plaats woont,  moet sterven. Eerst was hij een man die leefde zonder God, maar hij is tot geloof gekomen. Ook hij sterft met Psalm 130 op de lippen.

Als je de Heere Jezus belijdt in tijden vrede en van vervolging dan ben je gelukkig, in leven maar ook in sterven.

Het verhaal van Jan, Jacob, Janneke en Christiaan kan je doortrekken naar het nu. De vervolgingen zijn er nog steeds in alle hevigheid. Soms heel stilletjes en soms heel fel. De vervolgingen zullen pas over zijn als de Heere Jezus terugkomt.

Het boek is een goede gelegenheid om met kinderen over te praten hoe het is om in de Heere Jezus te geloven als het niet mag.

Dat ze ondanks alle vervolging laten zien dat ze toch gelukkig zijn in de Heere Jezus. Ook nu zijn er organisaties bekend die strijden voor vervolgde christenen. Denk aan SDOK, Open Doors en stichting Hulp Vervolgde Christenen. Deze organisaties hebben vaak ook een kinderhoek.

Elk hoofdstuk bevat een bijbeltekst (in de Statenvertaling) een psalm uit de berijming van 1776 of een psalm uit de berijming van Datheen of een gedicht van Jodocus van Lodenstein of van dominee Ledeboer.

Hoog omhoog, het hart naar boven,
Hierbeneden is het niet!
’t Ware leven, lieven, loven
Is maar daar men Jezus ziet.
Jodocus van Lodenstein

In het boek staat een aantal illustraties.

Als ouder zou ik het boek samen met je kind lezen. Ik acht het niet geschikt om het je kind alleen te laten lezen. Omdat sommige passages best aangrijpend kunnen zijn voor een kind van 7 jaar.
Ik hoop dat deze serie aanzet tot liefde voor vervolgde christenen. Het is niet iets van 500 jaar geleden. Maar nog heel erg actueel. Vervolging en martelaarschap is van alle tijden. We zijn samen het lichaam van Christus.

EB

Boekgegevens

Titel:

In Uw handen

Jaar van uitgave:

2021

Aantal pagina’s:

75

Uitgeverij:

De Banier

Prijs:

10,95 – gebruik ’Bestel nu’ voor actuele prijs

Deel deze recensie

Follow Me On Instagram

Het Platform Christelijke Kinderboeken promoot het christelijke kinder- en jeugdboek en reikt ieder jaar de EigenWijsPrijs, Het Hoogste Woord en de #YAP uit.

Zoeken

Iets kwijt? Vind het hier ...

© 2023, Alle rechten voorbehouden.