In de stal van Bethlehem

In de stal van Bethlehem is een kerstverhaal en deel uit de serie ‘Lees je mee?’ voor kinderen van 7-8+ van Laura Zwoferink. Zwoferink schreef eerder de in reformatorische gezinnen en klassen veelgebruikte ‘Kijk en Luister’ en ‘Kijk en Lees’ kinderbijbels. Met deze serie verschijnen er nu dus ook leesboeken over ‘de hele Bijbel’.

In dit tweede deel van de serie staan dertien verhalen rondom de geboorte van Jezus, van de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper tot de vlucht naar Egypte van Jozef, Maria en baby Jezus. De verhalen zijn geschreven in korte zinnen, die zowel prettig voorlezen als goed zelf gelezen kunnen worden door kinderen vanaf een jaar of zeven.

Bij de herberg klopt Jozef aan. De herbergier doet open. ‘Is er een plaatsje voor de nacht?’ vraagt Jozef. ‘Nee’, zegt de baas van de herberg, ‘alles zit vol’.  De deur gaat weer dicht. Wat erg voor Jozef en Maria! Er is geen plaats voor hen. Er is ook geen plaats voor Jezus, de Zoon van God.

 Wat opvalt is dat er in meerdere verhalen stukjes ‘tussendoor komen’ die refereren aan het eigen geloofsleven:

Is er in jouw hart plaats voor Hem? –  Heb je de Heere nodig om al je zonden te vergeven? –  De Heere wil in de harten van kinderen wonen.-  Hij kan plaats voor Hem maken in jouw hart.

 Zwoferink blijft in deze vertellingen, die gespeend zijn van populair taalgebruik, dicht bij de Bijbel. Duidelijk wordt bijvoorbeeld dat Jozef en Maria echt niet meer in de stal woonden toen de Wijzen uit het Oosten arriveerden met hun geschenken.

De vragen waarmee de verhalen afsluiten zijn grotendeels kennisvragen: ‘Is er plaats in de herberg?’ ‘Waarom werd Jezus zo arm geboren?’ en af en toe een doorpraat-vraag: ‘Is Hij jouw Zaligmaker?’

In de stal van Bethlehem is een hele mooie hardcover uitgave, met dik glanzend papier. De grote letters, ruime bladspiegel en gedetailleerde kleurenillustraties maken het boek aantrekkelijk. De omslag oogt wat donker. Een inhoudsopgave ontbreekt. Een mooie uitgave voor rondom de kerstdagen die zeker in reformatorische kring zeer gewaardeerd zal worden.

Op de website van de uitgever, Den Hertog, is het eerste hoofdstuk te lezen.

Zie ook het 1e dl van deze serie ‘In het begin schiep God de hemel en de aarde’

GO

 

Koop dit boek bij je plaatselijke (christelijke) boekhandel

of

BESTEL ONLINE

Boekgegevens

Titel:

In de stal van Bethlehem

Jaar van uitgave:

2016
2016

Aantal pagina’s:

26
26

Uitgeverij:

Den Hertog
Den Hertog

Prijs:

9.90
9.90

Deel deze recensie