Boekdetails

10 jaar en ouder

Graven naar dino’s met Mr Gibb

Een leerzame gids voor ouders en jeugdwerkers om jongeren te begeleiden op hun zoektocht

  • Auteur: Michael J. Oard, Gary Bates, Tara Wolfe & Chris Turbuck
  • Jaar van uitgave: 2021
  • Prijs: € 19,95
  • Pagina's: 124
  • Uitvoering: Gebonden
  • Uitgeverij: Uit het Woord der Waarheid
  • ISBN: 9789059075955
  • Bestel nu

Dit boek wil jongeren laten kennismaken met dino’s en hun ontstaansgeschiedenis. Mr Gibb, een nieuwsgierige sprinkhaan, gaat op onderzoek uit naar dinosaurussen, dieren die al lang geleden zijn uitgestorven, maar nog steeds, vooral bij kinderen en jongeren, tot de verbeelding spreken.
Het boek bevat veel informatie over de soorten, hun lengte, de manier van lopen of hun zwem- of vliegkunsten. Veel kennis over de dino’s is terug te vinden in hun fossielen.

Kenmerkend voor dit boek is dat het is geschreven vanuit een Bijbels wereldbeeld, wat betekent dat uitgegaan wordt van het Bijbelse kader van de schepping, de zondeval en de zondvloed. Daarbij wordt uitgelegd dat de meeste dinosaurussen omkwamen tijdens de zondvloed, zo’n 4500 jaar geleden.
De uitgangspunten van de evolutietheorie komen ook aan de orde maar worden op Bijbelse gronden weerlegd.

Vormgeving en illustraties
Deze hardcover uitgave in A4 formaat heeft een aantrekkelijke omslag met een afbeelding van een dinosaurus met daarnaast Mr Gibb, de nieuwsgierige sprinkhaan. In het boek komt Mr Gibb regelmatig terug , bijv. in de illustraties en bij de kaders met informatie. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een praktische activiteit. De opmaak in het boek is vrij vol en daardoor wat onrustig.

Taalgebruik
Deze uitgave heeft geen eenvoudig taalgebruik. De wetenschappelijke benadering, met soms moeilijke woorden, maakt het geschikt voor jongeren met interesse in dinosaurussen.

Christelijke karakter
Centraal in deze uitgave staat de Bijbelse visie op de schepping.

Doelgroep
Het boek is gericht op informatieoverdracht aan jongeren vanaf ca. 13 jaar. Daarbij is het mede geschreven voor ouders en jongerenwerkers, met als doel om het gesprek aan te gaan met jongeren over de schepping en de Bijbelse visie daarbij.

Bijzonderheden
Achter in het boek staan een woordenlijst en een register.

Leesbeleving en leesplezier
Een bijzonder informatief boek over de ontstaansgeschiedenis van dino’s!

DvdG