Recensie van 'Gods grote plan' voor het Platform Christelijke Kinderboeken

Gods grote plan

In het grote aanbod van kinderbijbels vervult Gods grote plan een vrij unieke plek. De meeste kinderbijbels zijn een bundeling van losse Bijbelverhalen, en meestal dan ook nog met de bekende geschiedenissen. Deze gezinsbijbel is geschreven vanuit de focus op het grote geheel van Gods plan met Israël en de wereld, vanaf de schepping tot aan het visioen van de apostel Johannes. Centraal staat de rode draad die door alle geschiedenissen in het Oude en Nieuwe Testament heenloopt. Het volgt de Bijbel chronologisch en wijkt daarmee soms af van de volgorde in de beide testamenten.

Vormgeving en illustraties
Deze gezinsbijbel is heel verzorgd uitgegeven, met een leeslint. Op de hardcover omslag staat een wat donkere maar sfeervolle afbeelding van Abram, die kijkt naar de sterrenhemel. In het binnenwerk is er bij elk hoofdstuk een kleurrijke paginagrote afbeelding. Opvallend daarbij zijn de grote ogen van de personen, maar de illustraties zullen kinderen zeker aanspreken. De uitgave telt ruim 600 pagina’s en ligt nogal  zwaar in de hand.

 Taalgebruik
De auteur heeft een plezierige schrijfstijl en gebruikt toegankelijke taal, die het meest gericht is op kinderen vanaf ca. 7 tot 12 jaar. De hoofdstukken zijn volgens een vast stramien opgebouwd. Na het verhaal is er telkens in een vette blauwe letter een kerntekst, vanuit de HSV, en een item ‘om over te praten’. De auteur richt zich in dit onderdeel rechtstreeks tot de lezer. Soms ook met vragen,  zoals Waarom zou Maria zulke dure zalf over het hoofd en de voeten van de Heere Jezus hebben gegoten?

 Christelijke karakter
In de inleiding geeft de auteur een toelichting op de opzet van deze gezinsbijbel. Het doel daarbij is dat kinderen leren ontdekken hoe alle geschiedenissen bij elkaar horen en te maken hebben met Gods plan met de wereld en met Israël.

Doelgroep
De tekst leent zich het meest voor voorlezen. Oudere kinderen kunnen de teksten zelf lezen. Deze gezinsbijbel is in eerste instantie bedoeld om te gebruiken in het gezin, maar is ook goed inzetbaar  op (zondags)school.

Bijzonderheden
Bij de verhalen uit het Oude Testament staat in diverse kaders extra informatie over de thema’s ‘Gehoorzaamheid en geloof’, ‘Koning en Koninkrijk’ en ‘Offer en oordeel’. Dit is bedoeld als verdiepingsstof voor de oudere kinderen. In het kader ‘Messias’ staan teksten die vooruit wijzen naar de komst van Jezus de Messias en de toekomst die ons nog te wachten staat.
Bij de verhalen van het Nieuwe Testament staan ‘beloofd = beloofd’ kaders. Hierbij worden teksten aangehaald uit het Oude Testament die verwijzen naar de komst van de Heere Jezus. Hierdoor wordt op een bijzondere manier verbinding gelegd tussen de beide testamenten.
Deze uitgave is een initiatief van de stichting Israël en de Bijbel.

 Leesbeleving en leesplezier
Een prachtige aanwinst in het grote aanbod aan kinderbijbels.

DvdG

 

Boekgegevens

Titel:

Gods grote plan

Jaar van uitgave:

2022
2022

Aantal pagina’s:

640
640

Uitgeverij:

Gideon
Gideon

Prijs:

€ 29,95
€ 29,95

Deel deze recensie

Follow Me On Instagram

Het Platform Christelijke Kinderboeken promoot het christelijke kinder- en jeugdboek en reikt ieder jaar de EigenWijsPrijs, Het Hoogste Woord en de #YAP uit.

Zoeken

Iets kwijt? Vind het hier ...

© 2023, Alle rechten voorbehouden.