Gedragen

Dit boekje geeft aan jongeren uitleg over het leven als christen. Hierbij maak je de keuze om God te gehoorzamen en Jezus na te volgen. Dat is vaak best lastig want hoe moet ons gedrag dan zijn? De auteur geeft uitleg over ons gedrag en koppelt dat aan het gedrag van Jezus. Maar ook benadrukt hij dat we niet alles wat moeilijk is alleen hoeven te dragen, maar dat Jezus ons wil dragen in het leven.

Vormgeving en illustraties
Deze klein formaat uitgave heeft een speelse omslag, waarbij de titel in een grote witte letter staat afgedrukt op een lichtblauwe ondergrond, met daarbij een speelse tekening. Arjen Niezen is naast schrijver ook striptekenaar en maakte zowel de omslagillustratie alsook de zwart-wittekeningen in het boek. De aangehaalde Bijbelteksten staan in een kleiner lettertype.

Taalgebruik
De auteur gebruikt heel eigentijdse taal, vaak ook spreektaal. Dat vergroot de toegankelijkheid voor jongeren. In de tekst heeft hij ter verduidelijking veel voorbeelden uit het dagelijks leven verwerkt. Soms is de uitleg wat breedsprakig.

Christelijke karakter
Het leven als christen is de rode draad in deze uitgave. Aan de orde komen thema’s als vergeven, genade, rechtvaardigheid, Heilige Geest, doop en avondmaal.  

Doelgroep
De auteur richt zich met dit boek op jongeren vanaf ca. 12 jaar.

Bijzonderheden
De aangehaalde Bijbelteksten komen uit Het Boek. Achter in het boek een nawoord en korte informatie over de auteur.  

Leesbeleving en leesplezier
Een leerzaam boekje voor jongeren die meer over de Bijbel en het leven als christen willen leren.

DvdG

 

https://christelijkekinderboeken.kameel.nl/producten/ongecategoriseerd/gedragen-1:9789059992207

Boekgegevens

Titel:

Gedragen

Jaar van uitgave:

2022
2022

Aantal pagina’s:

80
80

Uitgeverij:

Gideon
Gideon

Prijs:

€ 12,50
€ 12,50

Deel deze recensie