De schepping

De familie James voert gesprekken met hun kinderen over allerlei thema’s, die te maken hebben met het christelijk geloof en wetenschap. Hoe leert de Bijbel ons tegen deze thema’s aankijken? Ieder hoofdstuk begint met een korte intro door middel van een steeds terugkerende verhaallijn. De informatie over het thema wordt daarna in vraag en antwoord uitgewerkt.

Vormgeving en illustraties
Dit boek in A4-formaat heeft een kleurrijke illustratie op de harde kaft. Het verbeeldt een scène uit het boek. De digitaal gemaakte tekeningen beslaan meer dan de helft van de pagina’s in het boek en ondersteunen de tekst.

Taalgebruik
Het taalgebruik in dit boek is soms eigentijds en makkelijk leesbaar (de verhaallijn) en op andere plekken moeilijker te begrijpen zonder enige Bijbelkennis (de antwoorden op de vragen).

Christelijke karakter
In dit boek worden verschillende zaken uit het christelijk geloof die in de wetenschap ter discussie worden gesteld vanuit Bijbels oogpunt uitgelegd. Niet iedereen zal zich kunnen vinden in de manier waarop er over geloven wordt gesproken. Bijbelteksten worden geciteerd uit de HSV. Er wordt verschillende keren verwezen naar een website van een specifieke geloofsgemeenschap.

Doelgroep
Dit boek is geschikt om samen te lezen en te bespreken met kinderen van 9 t/m 12 jaar. Ook is het goed te gebruiken als leidraad voor gesprekken over dit thema op school.

Bijzonderheden
Na iedere vraag en antwoord staan een of meerdere verwijzingen naar Bijbelgedeeltes. Ook staan er verschillende experimenten en activiteiten in het boek, die aansluiten bij het thema van het hoofdstuk.

Leesbeleving en leesplezier
Een interessant boek voor nieuwsgierige kids!

EvR

Boekgegevens

Titel:

De schepping

Jaar van uitgave:

2019
2019

Aantal pagina’s:

56
56

Uitgeverij:

Uit het Woord der Waarheid
Uit het Woord der Waarheid

Prijs:

€ 12,95
€ 12,95

Deel deze recensie

Follow Me On Instagram

Het Platform Christelijke Kinderboeken promoot het christelijke kinder- en jeugdboek en reikt ieder jaar de EigenWijsPrijs, Het Hoogste Woord en de #YAP uit.

Zoeken

Iets kwijt? Vind het hier ...

© 2023, Alle rechten voorbehouden.