Boekdetails

Kinderen & geloven

Bijbel – Verhalen uit het Oude Testament

Verhalen uit het Oude Testament

  • Auteur: Sylvia Vanden Heede
  • Illustrator(s): Sassafras De Bruyn
  • Jaar van uitgave: 2017
  • Prijs: 24.99
  • Pagina's: 80
  • Uitvoering: Gebonden
  • Uitgeverij: Lannoo
  • ISBN: 9789401441094

Door de verbeelding in de indringende prachtige en kunstzinnige illustraties van Sassafras De Bruyn komen de bijbelverhalen uit het Oude Testament op een bijzondere manier op je netvlies. Voor kunstminnende bijbellezers. Een Bijbelversie van het Oude Testament in royaal formaat.

De eerste gedachte toen ik dit opvallend grote prentenboek in handen kreeg was: Wauw! Een feest om doorheen te bladeren, wat een prachtige illustraties! De Bijbelse taferelen die afgebeeld zijn – je zou er zo in kunnen stappen. Wat een mooi, verzorgd boek is dit. De omvang, de sprookjesachtige illustraties, het kleurgebruik, hoe de bladzijden voelen, alles klopt. Deze verhalen verdienen het beste – dat straalt het uit.

In het boek staan 35 verhalen uit het Oude Testament. In chronologische volgorde, van de Schepping tot Job. Auteur-theoloog Sylvia Vanden Heede hervertelt de Bijbelse verhalen knap. Nauwgezet, feitelijk, haast een beetje sober, maar prettig leesbaar. Zo staat het in de Bijbel. Lees maar en geloof het.

De Heer liet Jona opslokken door een reusachtige vis. Drie dagen en drie nachten zat Jona in zijn buik, in doodsnood tot God biddend. Toen spuwde de vis Jona uit op het land. Opnieuw zei de Heer tegen Jona: ‘Ga naar Nineve en zeg tegen de mensen daar dat ze verkeerd doen.’

Nu deed Jona wel wat God hem opdroeg. Hij ging naar de grote stad. Overal riep hij: ‘Nog veertig dagen en Nineve wordt weggevaagd!’
De inwoners geloofden God. De kondigden een vasten af. Iedereen hulde zich in een boetekleed. De koning beval dat iedereen God moest gaan aanroepen en dat ze rechtvaardig moesten gaan leven. Toen God zag dat de mensen luisterden, kwam hij op zijn besluit terug en vernietigde Nineve niet.
Jona was kwaad. Hij had iets voorspeld en nu kwam het niet uit. Maar God zei: ‘Waarom ben je kwaad? Dacht je dat ik geen verdriet zou hebben als al de inwoners en het vee van Nineve zouden omkomen?’

In de Bijbelse weetjes die, in een ander -kleiner-  lettertype bij alle verhalen staan worden dingen uitgelegd, toegelicht en parallellen getrokken tussen de verhalen. Zoals bij bovenstaand verhaal:

Er zijn in de Bijbel twaalf boeken van de zogenaamde ‘kleine profeten’, van wie Jona er een is.

Het verhaal van Jona lijkt op dat van Jezus. Jona zit drie dagen in de donkerte van de buik van de vis, zoals Jezus in de donkerte van de dood. Na deze drie dagen keren beiden terug in het leven.

De hevige storm op zee is hier een teken van chaos. Het doet denken aan het begin van het eerste scheppingsverhaal.

Deze feitjes zijn vaak verhelderend, soms ontroerend en soms las ik een -voor mij- eye-opener. Hier en daar schemert in deze feitjes ook door dat de samenstellers van deze Bijbel niet uitgaan van de Bijbel als een historisch verslag:

Het verhaal van Job speelt zich af en een tijd zonder tijd, in de niet-bestaande plaats Us. Het is een verhaal als een sprookje, van en voor alle tijden, over elke mens. De vraag waarom we lijden is tijdloos en universeel.

In het nawoord legt prof. dr. Bénédicte Lemmelijn -betrokken bij het samenstellen van dit boek- uit: ‘Net als de oorspronkelijke boeken wil deze Bijbel evenmin een historisch verslag bieden. De Bijbel is geen historische reportage, maar een geloofsboek.’  Verderop legt hij uit:

Toch mogen we de kwestie ‘Bijbel en geschiedenis’ niet zomaar van tafel vegen. Het is echter belangrijk hierin een onderscheid te maken. De geschiedenis ín de tekst is wat er verteld wordt: soms is dat historisch echt gebeurd, soms maar een beetje en soms helemaal niet. De geschiedenis áchter de tekst is belangrijker: ze leert ons iets over de achtergrond waartegen de verhalen geschreven zijn en daardoor ook waarom ze geschreven zijn zoals ze geschreven zijn. Het maakt hun boodschap begrijpelijker. En daarmee komen we bij de geschiedenis ván de tekst: geen enkel Bijbelboek is zomaar uit de lucht gevallen. Zonder uitzondering zijn alle Bijbelse boeken geschreven, herschreven en aangepast voor en door mensen in nieuwe tijden met nieuwe noden.

Ziehier het spanningsveld tussen historiciteit en geloof dat in dit nawoord nadrukkelijk naar voren komt.

Sommige mensen -waaronder ik- zullen moeite hebben met bovenstaande. Neemt niet weg dat deze Bijbel een oprechte poging is om het Oude Testament inzichtelijk te maken, en inzicht te geven in de weg die God met mensen gaat, dwars door de geschiedenis. Of die geschiedenis feitelijk of fictief is, is aan de gebruiker om te geloven.

Buiten dat, van deze Bijbel heb ik genoten. Vanavond na het eten lees ik er uit voor en bekijk ik samen met de kinderen de illustraties. Misschien praten we er over door. En ik hoop dat er ook een deel uitkomt met verhalen uit het Nieuwe Testament.

GO

 

Koop dit boek bij de plaatselijke (christelijke) boekhandel

of BESTEL ONLINE