Abraham: Op reis naar het beloofde land

Een leesboek over het bijbelse verhaal van Abraham. Aangevuld met vragen aan het eind van elk hoofdstuk.

‘Ga eens naar buiten, Abram, zegt de Heere. En kijk naar de lucht. Zie je de sterren? Tel ze maar, als je dat kunt. Abram kan de sterren niet tellen. Het zijn er te veel. Zo groot zal je familie worden, zegt God. Abram gelooft God. De Heere zal hem tot een groot volk maken. Maar Abram moet zo lang wachten’.

Inhoud: Dit boek vertelt het verhaal van Abram die Abraham werd. Het verhaal begint bij het verlaten van Ur der Chaldeeën. Vandaar uit wordt het verhaal van Abraham verder verteld. Hoe Saraï en hij wachten op een kind en de hoop opgeven. Totdat God zelf hen belooft na een jaar een zoon te schenken. Al blijkt het moeilijk te geloven, Abraham en Saraï verwachten een zoon. Een jaar na Gods aankondiging van zijn geboorte, wordt Izak geboren. God belooft Abraham een groot nageslacht te geven, even ontelbaar als de sterren in de nacht.

Uiterlijk:  Het boek heeft een mooie omslag. De plaat erop is realistisch vormgegeven en er wordt veel gebruik gemaakt van kleur, wat het boek een aantrekkelijk uiterlijk geeft. Het lettertype is groot en duidelijk.  De zinnen zijn voor beginnende lezers wat lang en sommige woorden ook. Er staan veel één- en tweelettergrepige woorden in, maar ook drielettergrepige woorden komen in het boek voor. Dit kan wat moeilijk zijn voor lezers van 7 jaar. Het gebruik van tekstblokken kan jonge lezers steunen bij het lezen, maar in dit boek is daarvan geen gebruik gemaakt. De lappen tekst zijn daardoor vrij lang.

Illustraties: De illustraties in het boek passen bij de inhoud en ondersteunen de tekst. Het weloverwogen kleurgebruik van de platen versterkt de sfeer die in de tekst naar voren komt. Door de illustraties kom je meer ‘in’ het verhaal te zitten en begint het verhaal meer te leven. Zo wordt er bij het hoofdstuk over het offer van Abraham, waarbij hij zijn zoon Izak moet offeren, weinig kleur gebruikt, zodat het geheel wat somber en neerslachtig overkomt. Dat zijn ook de gevoelens die dat verhaal oproepen. Toch wordt ook het grote vertrouwen van Abraham in dit verhaal benadrukt en blijkt hij bereid te zijn om zijn enige zoon aan God te offeren. Op de afbeelding zie je dan ook niet dat Abraham en Izak met tegenzin de berg Moria opklimmen.

Vragen: Aan het einde van elk verhaal staan wat kennisvragen over het hoofdstuk. Die worden afgewisseld met af en toe een denkvraag, zoals de vraag ‘Wat kun jij uit dit verhaal leren?’ Zo worden de luisteraars stilgezet bij hun eigen leven en leren zij daarmee een link te leggen met de boodschap uit Gods Woord. Ook vragen uit de geloofsleer komen aan de orde: ‘Waar wijst het bloed van de besnijdenis naar?’ en ‘Hoe kunnen wij vergeving van zonden krijgen?’

Oordeel/Doelgroep: De tekst in dit boek blijft dicht bij de Bijbelse boodschap. Het is een mooi boek om voor te lezen aan jonge kinderen. Voor beginnende lezers is het boek nog vrij moeilijk om zelf te lezen. Waarschijnlijk kan het boek wel zelf gelezen worden door leerlingen vanaf eind groep vier. Om Bijbelverhalen op kindniveau over te brengen, is het voorlezen van dit boek zeker een aanrader!

In dezelfde serie van Laura Zwoferink verscheen ook: In het begin, In de stal, Noach, Volg mij en De goede herder.

RvL

 

Koop dit boek bij de plaatselijke boekhandel

of BESTEL ONLINE

Boekgegevens

Titel:

Abraham: Op reis naar het beloofde land

Jaar van uitgave:

2018
2018

Aantal pagina’s:

30
30

Uitgeverij:

Den Hertog
Den Hertog

Prijs:

9.90
9.90

Deel deze recensie

Follow Me On Instagram

Het Platform Christelijke Kinderboeken promoot het christelijke kinder- en jeugdboek en reikt ieder jaar de EigenWijsPrijs, Het Hoogste Woord en de #YAP uit.

Zoeken

Iets kwijt? Vind het hier ...

© 2023, Alle rechten voorbehouden.