Hoe kan ik God leren kennen?

In dit boek staan 46 verhalen die de schrijfster in haar leven verteld heeft aan haar nichtje Rosy. De verhalen laten zien Wie God is, wat Hij doet en hoe je Hem kunt leren kennen. De meeste verhalen sluiten af met een korte tekst gericht aan de lezer, waarin de auteur de moraal van het verhaal uitlegt. Bij elk stukje is ook een bladzijde met Bijbelteksten, gebedspunten en vragen die aansluiten bij het gelezen verhaal.

Vormgeving en illustraties
Op de harde kaft staat een simplistisch poppetje in zwart en geel. In het boek staan geen afbeeldingen.

Taalgebruik
Het taalgebruik van de verhalen is hedendaags.

Christelijke karakter
Ieder verhaal heeft een duidelijk christelijke boodschap. In de stukjes Bid je mee? en Denk je mee? die na elk verhaal staan, wordt er vanuit gegaan dat de lezer een persoonlijke relatie met God heeft of ervoor kiest om die vanaf nu aan te gaan. Er wordt gesproken over God en Heer Jezus.

Doelgroep
De achterflap vermeldt een doelgroep van ongeveer 10 tot 14 jaar. De verhalen zijn allemaal verschillend en het ene verhaal zal meer aansluiten bij een 10-jarige en het andere verhaal bij een 14-jarige. Dit boek kan goed gebruikt worden in een groep of individueel om na te denken over het leven als christen. De schrijfstijl is beschrijvend en de verhalen zijn geschreven in de verleden tijd.

Bijzonderheden
In het boek is een voorwoord te vinden van de samensteller van dit boek. Daarnaast staat er een korte intro, waarin de lezer wordt verteld wat het doel van dit boek is.

Leesbeleving en leesplezier
Mooie, korte verhalen met een boodschap die je zeker aan het denken zet.

EvR

Boekgegevens

Titel:

Hoe kan ik God leren kennen?

Jaar van uitgave:

2019
2019

Aantal pagina’s:

243
243

Uitgeverij:

Uit het Woord der Waarheid
Uit het Woord der Waarheid

Prijs:

€ 10,95
€ 10,95

Deel deze recensie

Follow Me On Instagram

Het Platform Christelijke Kinderboeken promoot het christelijke kinder- en jeugdboek en reikt ieder jaar de EigenWijsPrijs, Het Hoogste Woord en de #YAP uit.

Zoeken

Iets kwijt? Vind het hier ...

© 2023, Alle rechten voorbehouden.