Boekdetails

3-7 jaar

De weg naar Golgotha: Uitzien naar Goede Vrijdag en Pasen

Uitzien naar Goede Vrijdag en Pasen

  • Auteur: Willemieke Kloosterman- Coster, Anneke Kloosterman- van der Sluys
  • Illustrator(s): Anita Engelen
  • Serie: Uitzien naar...
  • Jaar van uitgave: 2021
  • Prijs: 15.95
  • Pagina's: 80
  • Uitvoering: Gebonden
  • Uitgeverij: De Banier
  • ISBN: 978 9087184919

Dit is een nieuwe uitvoering van het dagboek ‘De weg naar Golgotha – Uitzien naar Goede Vrijdag en Pasen’ inclusief posterpakket. Het boekje bevat voor iedere dag in de lijdenstijd een dagboekstukje met een bijbehorend bijbelgedeelte en gespreksvragen. Om de lijdensweg dicht bij kinderen te brengen, is er iedere dag ook een symbool dat centraal staat. Deze symbolen kunnen op een groot vel papier geplakt worden, waardoor er een weg ontstaat, die uitkomt bij het kruis en het lege graf.

Inhoud:

Dit tweede deeltje van: ‘Uitzien naar…’ geeft gezinnen met jonge kinderen een handvat om samen stil te staan bij de lijdensweg van de Heere Jezus. Om in deze periode tot inkeer tot onszelf te komen en om onderwezen te woorden. Dit in lijn met de Vroege Kerk waarin de periode voor Pasen een tijd van inkeer en voorbereiding op de doop was, die ieder jaar op het Paasfeest plaatsvond.

Het boekje is opgedeeld in zeven weekthema’s, die op iedere Lijdenszondag wordt geïntroduceerd. De weekthema’s leggen elke week een vergrootglas op een aspect van Jezus als Persoon of op een aspect van Jezus werk. Bijvoorbeeld: Jezus, het Offerlam; Jezus, Zoon van God en Zoon des mensen; en Jezus, de Koning-Knecht. Elk dagboekstukje bevat met een verwijzing naar een schriftgedeelte, een psalm die gezongen kan worden, aantal gespreksvragen en een symbool.

Het symbool laat op eenvoudige wijze zien welk lijdensweg Jezus moest afleggen, vanaf Zijn Geboorte tot Golgotha, met als doel dat Hij de zonde, duivel, dood en graf heeft overwonnen. De symbolen kunnen uitgeknipt worden en elke dag bijvoorbeeld op groot vel papier geplakt worden, waardoor er een weg ontstaat die uitkomt bij het kruis en het lege graf. Een aanrader is om dit op een centrale plaats in huis op te hangen, de kinderen zien steeds de symbolen en worden aan de voorgaande Bijbelverhalen herinnerd.

Om met de kinderen na te praten over het gelezen Bijbelgedeelte staan onderaan het dagboek stukje enkele vragen. Hier wordt teruggevraagd naar een of meerdere feiten van het dagboekstukje. De laatste vraag is een toepassingsvraag, bijv. ‘Waarom hoeft een kind van God niet bang te zijn voor het graf?’ – ‘Heeft de Heere Jezus ook jouw straf gedragen?,’ ‘Hoe kun jij vrij worden?’ Met behulp van deze vragen kun je goed met de jongere kinderen in gesprek komen.

Illustraties:

Bij elk dagboekstukje staat het symbool in heldere kleuren in een cirkel. De symbolen zijn eenvoudig en met heldere kleuren getekend. Ze geven een goed beeld van de korte overdenking en zijn erg herkenbaar voor kinderen. Hierdoor zijn ze met name geschikt voor hele jonge kinderen (3-5 jaar). Fijn is dat twee symbolen gelijk zijn aan de symbolen van het eerder verschenen deel (De boom van Isai). Verder heeft het boek geen illustraties, maar die mis je ook niet.

Doelgroep:

Dit boekje is bedoeld voor kinderen van 4-8 jaar uit de reformatorische achterban. De symbolen zijn erg eenvoudig, meer voor de jongste kinderen (3, 4) jaar. De vragen variëren in niveau. Elke dag heeft zowel weetvragen voor de jongere kinderen als denk-toepassingsvragen voor de wat oudere kinderen in het gezin.

Vormgeving:

De vorige editie van dit dagboekje werd uitgegeven als hardcover in vierkant formaat. Deze editie is op A5-formaat, geniet als een schrift met harde kaft. Voor jonge kinderen is het fijn dat de lay-out op iedere bladzijde hetzelfde is: ’Boven aan de dag, titel met een duidelijke grote letter, en het Schriftgedeelte met de Psalm. Onderaan de pagina links in een oranje kader de vragen en rechts in een cirkel het symbool. Poster en knipvellen zijn los bijgevoegd.

Taalgebruik:

Het is in tegenwoordige tijd geschreven, dit maakt het erg aantrekkelijk voor de kinderen. Er worden een aantal moeilijke woorden gebruikt in de thema’s, zoals ‘Offerlam, Verworpene. Deze woorden worden goed en eenvoudig uitgelegd. Meteen al in het eerste stukje tijdens de introductie van het weekthema op de zondag. In de loop van de week wordt dit ook meer en meer duidelijk ook voor de allerjongsten,

Godsbeeld:

God is de Heilige Schepper van de hemel en aarde. Mensen zondigen en zijn schuldig. God wil dat de schuld wordt betaald. De Heere Jezus is gekomen om de schuld van de mensen te dragen. Hij heeft de zonde, duivel, dood en het graf Overwonnen. Als je in Hem gelooft ben je zalig.

Oordeel:

Dit dagboekje is een echte aanrader voor gezinnen met kinderen in verschillende leeftijden uit de reformatorische achterban. In de dagboekstukjes wordt het te lezen Schriftgedeelte op een korte, kinderlijke en duidelijke wijze uitgelegd. Zo worden de kinderen tijdens de lijdensweken op een eenvoudige, zichtbare, manier onderwezen over de Heere Jezus en op Zijn lijden. De thematische indeling van de weken maakt het voor de jonge kinderen overzichtelijk (het is voor hen best een lange periode) terwijl het voor de wat oudere kinderen juist zorgt voor meer verdieping. 

Fragment: ‘Weekthema: Jezus de Verworpene. 3e Lijdenszondag

Lezen: Mattheus 21:42-46 Zingen: Psalm 118:11

Er zijn bouwers aan het werk. Steen voor steen wordt gemetseld. Een van de mannen pakt een steen en bekijkt hem. Nee, deze kan hij niet gebruiken. Hij gooit de steen aan de kant en pakt een andere. Even later pakt een andere bouwer de weggegooide steen. Nu wordt de steen wel gebruikt. Hij wordt zelfs op een heel belangrijke plek van het huis gelegd. Vandaag begint de derde lijdensweek. Deze week gaat over Jezus, de Verworpene. De Heere Jezus wordt verworpen door alle mensen die niet geloven dat Hij de Zaligmaker is. Hij wordt door hen aan de kant gegooid, net als de bouwsteen. Ze willen Hem niet. De Heere Jezus vertelt de Farizeeërs en Schriftgeleerden over die weggegooide steen, die later op zo’n belangrijke plek wordt gelegd. Jezus bedoelt: ’Die steen ben Ik. Jullie verwerpen Mij, door niet in Mij te geloven. Ja, jullie willen Mij doden. Maar door te sterven kan Ik juist de Messias, de Zaligmaker zijn.’ De weggegooide steen kreeg de belangrijkste plek in het huis. Zo is de Heere Jezus ook het belangrijkste: Alleen door Hem kun je zalig worden!

Vragen: Wie is de weggegooide steen? Is het erg dat de steen weggegooid wordt?’’

LG

 

Koop dit boek bij de plaatselijke boekhandel

of BESTEL ONLINE