Reformatie

Stefan en Liese; de gouden speld; dl. 5

Het vijfde deel in de serie De Gouden Speld van Martine Jonker.  In dit deel maken we kennis met Stefan en Liese, 1525, Keulen. Er is onrust door de nieuwe leer van Maarten Luther: alleen geloof, alleen genade, allen de Bijbel.

Een tijdreis-serie over christenen vanaf de geboorte van Jezus. Telkens ontmoet je een nieuwe generatie, een nazaat van de hoofdpersonen uit de vorige serie. En telkens zijn het gewone mensen, die ontdekken dat ook zij Gods boodschap als een kostbare schat door willen geven, telkens weer een andere generatie. lees meer

Opstand: een strip over de tijd van de Reformatie

Het is 1566. Het Nederland van die dagen wordt namens de Spaanse koning Filips II bestuurd door Margaretha van Parma. De orders uit Spanje zijn: de enige juiste godsdienst is de Rooms-katholieke. De nieuwe leer van Luther en Calvijn moet met zijn aanhangers uitgeroeid worden. De ketters Andries, Alijt en Dirk zorgen voor onrust in hun stad. Ze raken bevriend met de katholieke edelmansdochter Jacoba!

lees meer

Het geheim van de loden letters

‘Het geheim van de loden letters’ speelt zich af in Wittenberg, in de tijd van Maarten Luther, rond De Houten Pers, de drukkerij waar de vader van Karl en Konrad onder andere boeken van ‘doctor Martinus’ drukt. Maar de boodschap van Luther is omstreden. Er zijn tegenstanders van zijn werk die doordringen tot in de drukkerij.  Karl en Konrad vragen zich af waarom het drukwerk van doctor Martinus steeds fout gaat…

lees meer

Storm

2017 is het jaar waarin we herdenken dat Luther 500 jaar geleden zijn 95 stellingen op een kerkdeur in Wittenberg, Duitsland spijkerde. Hij was het niet eens met de macht van de katholieke kerk en de rol van de paus. Het begin van de Reformatie. Zijn teksten konden verspreid worden dankzij medewerking van bevriende drukkers. Daarover gaat ‘Storm – Letters van Vuur’. lees meer

De mysterieuze monnik

De mysterieuze monnik‘ is een verhaal over lang geleden. Over de tijd voor de 80-jarige oorlog, toen veel mensen nog dachten dat je een ‘aflaat’ moest kopen, om vergeving van je zonden te krijgen. Toen de meeste mensen nog geen eigen Bijbel hadden, omdat de pastoor wel uit de bijbel las. De pastoor las ook nog in het Latijn. In die tijd was er een mysterieuze monnik Luther, die ruzie kreeg met de rooms-katholieke kerk.

lees meer