Tag(s): kerkgeschiedenis

Ik zal met u zijn

Thomas komt uit een arm gezin en werkt al op jonge leeftijd. Later trouwt hij en gaat hij avond aan avond met zijn vrouw kaartspelen bij vrienden. Daar is ook de nodige gezelligheid te vinden. Totdat hij in zijn hart Gods woorden hoort. Hij wordt stilgezet en gaat anders leven. Is dat genoeg om de zaligheid te verkrijgen? Later weet Thomas pas echt wat het is om bekeerd te mogen zijn. Dan vertelt God hem dat hij dominee moet worden. Dat ziet Thomas echter niet zitten. Hoe loopt dat af? lees meer

Yeddies eerste en laatste avondmaal

Yeddie is een jongen uit Schotland, die geen ouders meer heeft. Mensen uit de omgeving en in het bijzonder een oudere vrouw die hij Grootje noemt, zorgen voor hem. Yeddie is arm en minderbegaafd, maar toch is hij rijk omdat hij de Heere Jezus kent. Hij verlangt ernaar om deel te nemen aan het Avondmaal, ook al moet hij daar kilometers voor lopen. Aan zijn eerste en laatste Avondmaal wordt hij rijk gezegend.

lees meer

De kindervriend

In dit boek wordt de levensbeschrijving van Dominee L.G.C. Ledeboer aan kinderen verteld. Dominee Ledeboer was een vriend van kinderen. Hij praatte met ze en schreef gedichtjes en versjes voor hen. Ook heeft hij het boek Een klein vragenboekje voor kinderen gemaakt, met daarin bijna 100 korte vragen en antwoorden. In dit prentenboek kun je lezen wat dominee Ledeboer allemaal heeft meegemaakt. En waarom kwam de dominee in de gevangenis? lees meer

Susies belofte

Dit boek vertelt het bijzondere levensverhaal van Susannah (Susie) Spurgeon. Zij is de vrouw van de bekende prediker Charles Haddon Spurgeon, over wie in het boek ook veel verteld wordt. Susie belooft haar man te steunen bij al het werk dat hij als prediker doet. Maar wat als ze te maken krijgt met ziekte, pijn en eenzaamheid? Kan ze ondanks alles toch de Heere dienen?

Het verhaal begint bij de kindertijd van Charles en Susannah en eindigt bij de dood van Susie. lees meer

Onder de slip van Zijn mantel

Alexander Peden zwerft door het ruige Schotland van rustplaats naar rustplaats. Bevelhebber Claverhouse zit achter hem aan omdat hij het land wil zuiveren van Gods kinderen. Dominee Peden merkt dat de HEERE voor hem strijdt. Tijdens de jachten zingt dominee Peden graag psalmen (Gij zijt O Heer, een schuilplaats in gevaren). Tijdens die zwerftochten door Schotland mag hij tot rust komen bij zijn vrienden de familie Livingstone. John Livingstone en zijn vrouw mochten op latere leeftijd ouders worden van de verstandelijk beperkte Jimmy. Jimmy kan niet praten en begrijpt weinig. Maar als er over de Heere en Zijn dienst wordt gepraat snapt hij alles. Kleine Mac leeft als veehoeder bij een wrede baas. Als de soldaten bij zijn wrede baas op bezoek komen, om informatie in te winnen over dominee Peden. Een soldaat neemt Mac apart en vertelt hem wat de soldaten van plan zijn. De soldaat vraagt of hij Peden wil waarschuwen, Mac durft niet maar doet het toch, als zijn baas merkt dat hij weg is geweest slaat hij hem in elkaar. Mac mag bij de familie Livingstone blijven. Dominee Peden moet veel vluchten. Toch zal Claverhouse hem niet te pakken krijgen. De Heere  zal er voor zorgen dat dominee Peden in vrede zal sterven.
lees meer

In Uw handen

Het gebeurt in het najaar van 1560. In het stadje Honscote in Vlaanderen is markt. Mensen komen hun boodschappen doen. Maar dat niet alleen. Veel mensen blijven een poosje staan. Precies op één plek. Dat is bij de cel van Jan Herrewijn. Ze horen hem zingen omdat hij in zijn hart voelt: liever met de Heere in de cel, dan zonder de Heere vrij zijn.

lees meer

De kerkgeschiedenis in 100 verhalen

Kerkgeschiedenis, welke mensen hebben een rol gespeeld in de ontwikkeling van geloof & kerk in de afgelopen eeuwen: martelaren en monniken, zendelingen, reformatoren, wereldleiders. Gisette van Dalen start dit eerste deel met 50 verhalen over o.a. Augustinus, Willibrord, Fransiscus van Assisi, Geert Groote, Maarten Luther, Calvijn, John Wycliffe, John Knox en nog 41 andere bekende en minder bekende personen uit de geschiedenis. lees meer