Bijbel

Mysterieuze verdwijningen bij de misjkan

Wat voelt Micha, een priesterzoon uit Gibeon, zich ellendig als hij door een stel jongens in de struiken wordt geduwd. Gelukkig schiet Hadassa hem te hulp en neemt hem mee naar Joram, die behalve wijnboer ook geneesheer blijkt te zijn. Tijdens dit bezoek vertelt Joram de twee vrienden een aangrijpend verhaal over zijn opa, die leefde in de tijd van de hogepriester Eli. Dit verhaal krijgt nu, na honderd jaar, een spannend vervolg. Want de inwijding van Salomo’s tempel dreigt voor Micha en zijn vader een drama te worden als de toen verdwenen trompetten niet snel teruggevonden worden …

Recensie volgt.

lees meer

In de ark twee aan twee

De even getallen leren aan de hand van een Bijbelverhaal? Met dit boekje wordt het bekende Bijbelverhaal van Noach in de ark verteld voor jonge kinderen, waarbij de nadruk ligt op de dieren, die ‘twee aan twee’ met Noach meegaan, totdat de tien is bereikt.

lees meer

Rebusbijbel

Dit boek is een hulpmiddel om de Bijbel beter te leren kennen. Alle 66 Bijbelboeken komen aan bod, en het helpt je ontdekken wat de rode draad van de hele Bijbel is: Gods liefde en trouw. Er wordt een bepaalde volgorde gehanteerd, soms worden er een paar overgeslagen om er een Bijbelboek van verderop bij te pakken. Je ontdekt de samenhang en je leest telkens een stukje tekst met de verwijzing naar het betreffende Bijbelboek. Daarbij staat een rebus over een kerntekst uit het Bijbelboek en ook een tip voor een kinderlied. Je gaat steeds meer begrijpen van de Bijbel als je deze rode draad volgt.

lees meer

Hoe kan ik God leren kennen?

In dit boek staan 46 verhalen die de schrijfster in haar leven verteld heeft aan haar nichtje Rosy. De verhalen laten zien Wie God is, wat Hij doet en hoe je Hem kunt leren kennen. De meeste verhalen sluiten af met een korte tekst gericht aan de lezer, waarin de auteur de moraal van het verhaal uitlegt. Bij elk stukje is ook een bladzijde met Bijbelteksten, gebedspunten en vragen die aansluiten bij het gelezen verhaal. lees meer

Misja, de kleine mandenverkoper

Dit boek is een fictief verhaal, maar bevat verwijzingen naar verhalen uit de Bijbel. Misja, een jongen van zo’n 10 jaar oud, woont in Israël in de periode van Jezus’ leven op aarde. Hij is wees en woont bij zijn oom en zieke tante. Het leven is niet makkelijk, ze zijn arm en hij probeert de door zijn oom gemaakte manden en door zijn tante geweven kleden te verkopen om geld te verdienen. Hij wordt vaak uitgelachen om zijn uiterlijk. De blinde Bartimeüs is zijn vriend. Op een dag is Bartimeüs echter niet meer bij de stadspoort te vinden. Hij zou genezen zijn door Jezus van Nazareth. Misja hoort steeds meer bijzondere verhalen over deze Man..

lees meer

Palko en het land van de zon

Palko, de hoofdpersoon van het boek, is een jongen van een jaar of tien die bij een man woont die hij zijn grootvader noemt. Ze wonen in de bergen. Wie zijn echte ouders zijn, weten ze niet. Palko is op een dag ‘gevonden’ in de bergen, hij was daar helemaal alleen en het was niet duidelijk waar hij vandaan komt. Sindsdien woont hij bij zijn ‘grootvader’ en Palko helpt hem dagelijks met allerlei klusjes, zoals hout verzamelen en paddenstoelen plukken. Als Palko op een dag in de bergen op pad is, ontdekt hij een bijzondere grot. Hij ziet daar een boek liggen en begint erin te lezen. Hij snapt niet goed wat hij leest, maar al snel krijgt hij hulp in zijn zoektocht naar het ‘Land van de Zon’. En ook komt hij uiteindelijk te weten waar hij zelf vandaan komt. Dat zorgt voor een bijzondere afloop.
lees meer

Ontdek de Bijbel

Deze kinderbijbel bestaat uit 26 thema’s met 365 verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament, met bij elk verhaal een illustratie. De verhalen zijn geschreven op chronologische volgorde. Bij elk verhaal staat het bijbehorende Bijbelgedeelte en drie vragen, die kunnen helpen om de boodschap beter te begrijpen en om het gesprek aan te gaan met kinderen.

lees meer

Onésimus

Dit is het prachtige verhaal, historische fictie, over de slaaf Onesimus die in het Romeinse Rijk van de eerste eeuw na Christus leeft. Hij is de weggelopen slaaf waarover Filemon in de bijbel schrijft. Zijn vader was een tot-slaaf-gemaakte Griek. Onesimus verlangt naar vrijheid, omdat hij moet werken voor Archippus, zijn voormalige vriend, die hem onrecht aandoet en bewust vernedert. Zijn verlangen naar vrijheid is groot en wordt versterkt door de ontmoeting met Irene, dochter van een rijke koopman. Ze beloven telkens elkaar terug te zien, maar zal dit ooit gebeuren? En krijgt Onesimus de vrijheid waar hij naar verlangt?

lees meer

Light keeper deel 6

Dit dagboek helpt je om de Bijbelboeken Exodus, Romeinen, Spreuken, 1 en 2 Koningen, 1 en 2 Thessalonicenzen, Nahum, Habakuk, Zefanja en Hebreeën te onderzoeken. Dagelijks komt in de volgorde van het te behandelen Bijbelboek een kerntekst aan de orde met uitleg, een vraag, spotlights en stof tot nadenken. Er worden vanuit de stukjes verbindingen gelegd met het dagelijks leven van jongeren. lees meer

De vuurbakens van Griekenland

Ga mee in de wereld van Leon, inwoner van Kenchre in Griekenland. Het verhaal speelt zich af in de eerste eeuw na Christus. Leon komt uit een arm gezin met een lieve moeder en een strenge vader. Als zijn oom hem tot een zoon aanneemt, verandert er veel in het leven van Leon. Weet hij zich staande te houden in Korinthe en neemt hij ook de nieuwe godsdienst van zijn tweelingbroer aan? lees meer

Graven naar Genesis met Mr Gibb

Evolutie, daar heb je vast wel eens wat van gehoord. De evolutietheorie staat tegenover de schepping in de Bijbel. De schepping leert dat de aarde in 6 dagen geschapen is en dat zij nog maar een paar duizend jaar oud is. De evolutietheorie zegt dat de aarde al miljoenen jaren oud is en dat veel dingen vanzelf veranderd zijn, en dat bijvoorbeeld mensen afstammen van apen. Dit boek legt uit wat er gebeurde tijdens de zondvloed, maar ook hoe kristallen ontstaan. Mr. Gibb is een nieuwsgierige sprinkhaan en hij wordt gebruikt om voorbeelden te geven, zodat de tekst duidelijker wordt. lees meer

Light keeper deel 3

Dit dagboek behandelt verschillende boeken uit de Bijbel: Handelingen, Deuteronomium, Job, Judas, Hosea, 1 en 2 Samuël, 1 en 2 Petrus en een deel van het Bijbelboek Psalmen. Elk Bijbelboek begint met een stukje uitleg over de schrijver en het ontstaan van het Bijbelboek. Af en toe staat er een puzzel tussendoor of een kort verhaal. Voor elke dag staat er een vraag of opmerking om over na te denken. lees meer

Geloofshelden

Een flinke stap terug in de tijd ervaar je bij het lezen van de tien verhalen in dit boek. Per hoofdstuk komt een bekende persoon uit de geschiedenis aan bod, die een rol heeft gespeeld in de Reformatie of bijvoorbeeld in het vertalen van de Bijbel. De verhalen spelen zich af tussen 1324 en 1780. Zo gaat één van de verhalen bijvoorbeeld over Maarten Luther die mensen wilde overtuigen van het feit dat de redding van onze zonden niet te koop is, niet door goede werken en al helemaal niet met geld. Dit is wel wat de mensen vroeger dachten. De personen in dit boek hebben ervaren hoe het is om alles op te geven voor je geloof of hoe je gevaar kan lopen door voor je geloof uit te komen. lees meer

Jona

Een nieuw bijbels prentenboek van de bekende schrijver en illustrator Michel de Boer. Jona wordt wel één van de kleine profeten genoemd. In dit boek wordt hij afgebeeld als klein, bang jongetje. Een boek met grote platen en beknopte tekst. lees meer

Zo groot is God!

Kinderen die graag meer willen weten over het lichaam, de natuur of de ruimte, komen algauw informatie tegen die haaks lijkt te staan op het geloof in God (of waarin God geen plaats heeft). Louie Giglio laat ook in dit dagboek weer zien, dat wetenschap alles te maken heeft met God. Als je ingewikkelde dingen bestudeert, ontdek je juist steeds meer van zijn grootheid en wijsheid! Als je daarbij de bijbel leest, valt er ook veel te leren voor jouw dagelijks leven.

‘Niet te geloven’ was het eerste dagboek over geloof en wetenschap, dat Louie Giglio voor kinderen schreef. Dit tweede deel volgt hetzelfde concept. lees meer

Ochtendboekje

In dit boek wordt aan de hand van zeventien psalmen, gedurende evenzovele weken, elke dag een psalm of gezang gelezen. Na een begrippenlijst en een morgengebed van Matthew Henry wordt in elk hoofdstuk een psalm of gezang behandeld. Elk stukje begint met een Bijbeltekst en daarna een korte overdenking. Tussendoor staat telkens een korte uitleg over bijv. De bruid en de Bruidegom, profetische zinnen in de psalmen, het jubeljaar. Ook wordt Pasen besproken aan de hand van psalmen. In de begrippenlijst staan thema’s die behandeld worden. lees meer

Puzzel Jezus is geboren

Afbeelding

Op de puzzel staat een vrolijke afbeelding van Jozef, Maria en het kind Jezus in de stal. Om hen heen staan een herder en wat wijzen. Ook staan er enkele dieren op. Boven de stal vliegen twee engeltjes. Iedereen heeft een vrolijke glimlach op het gezicht. Het kleurgebruik is helder. De stijl doet cartoonesk aan.

lees meer

Jouw kleine bijbel

In deze bijbel staan achttien  verhalen voor jonge kinderen. Vijftien verhalen uit het Oude Testament zoals: het verhaal van Adam en Eva, Noach, Abraham, Jozef, David. En daarnaast dertien verhalen uit het Nieuwe Testament: de geboorte van Jezus en over wonderen die Hij heeft gedaan. Ook het verhaal over het sterven en de opstanding van Jezus staan in deze bijbel. lees meer

Het verboden boek

De hoofdpersonen in het boek zijn Amin en Farah, zij zijn broer en zus en ze wonen met hun ouders in Iran. In dit land zijn veel strenge regels en de meeste mensen die er wonen zijn moslim. Amin gaat naar een school voor jongens en Farah naar een meisjesschool. De ouders van Farah en Amin zijn christen geworden en dat maakt het voor hen heel gevaarlijk. Op een dag vertelt Farah dat ze een nieuwe juf heeft en dat wie thuis een bijbel heeft, deze mee mag nemen naar school. Maar dit mag niet van vader en hij legt uit waarom. Later in het verhaal helpt vader met het smokkelen van bijbels en wordt hij opgepakt. Het gezin moet vluchten en er breekt een hele spannende tijd voor hen aan. lees meer

Op weg met Jezus

In deze kinderbijbel staan twintig verhalen over Jezus centraal. Het boek opent met een verhaal over de geboorte van Jezus en eindigt met een verhaal over de komst van de Geest. Daartussen komen wonderen, gelijkenissen en preken van Jezus aan bod. Bijzonder is dat de auteur de verhalen vanuit het perspectief van ooggetuigen vertelt. Soms is dat een discipel, soms een zieke die genezen wordt, soms een onbekende toeschouwer. Elk verhaal begint met de woorden Stel je voor en nodigt de lezer uit zich te verplaatsen in de hoofdpersoon. lees meer

Het koppige ezeltje

‘Het kerstverhaal door de ogen van een ezeltje’ staat er in de flaptekst, en dat klopt precies. Ezeltje krijgt mee dat Maria bezoek krijgt van de engel, ziet haar buik steeds dikker worden en draagt haar uiteindelijk naar Bethlehem. Daar wordt het kindje geboren en in zijn voerbak gelegd. Dat vindt hij maar niks, maar als er herders en ‘mannen op kamelen’ op bezoek komen, realiseert hij zich dat het baby’tje misschien wel echt een koning is.

lees meer

Een stalletje voor de nacht

Hij ligt in een voerbakje
en al is Hij nog klein,
later zal Hij de redder
van deze wereld zijn.

In dit Bijbels prentenboek wordt op eenvoudige wijze de hele kerstgeschiedenis verteld, van het moment dat Jozef en Maria op weg gaan naar Bethlehem tot het bezoek van de wijzen in de stal. lees meer

Mijn Bijbels Kerst-ABC

Aan de hand van het alfabet komen verschillende onderdelen uit het kerstverhaal aan bod. Het boekje is opgezet per letter van het alfabet. Elke letter is de eerste letter van een woord. Dat woord wordt  uitgelegd in een gedichtje, bijvoorbeeld: De A is van avond, een donkere nacht. Waar bleef de Messias? Hij werd lang verwacht.

lees meer

Ik wil Jezus volgen

In dagboekvorm wordt stilgestaan bij het leven van 12 personen uit de Bijbel die Jezus volgden. Het begint met een introductie op de titel, waarin wordt uitgelegd wat het inhoudt om Jezus te volgen. Daarna staat er per maand een Bijbelse figuur centraal, zoals Mozes of Job. Er wordt dan stilgestaan bij thema’s uit het leven van die persoon door middel van een bijpassend Bijbelgedeelte en een overdenking. De vragen en opdrachten zorgen voor de praktische toepassing. Daarbij gaat over de lessen die de personen leerden in hun leven met Jezus. Bij vrijwel elke dag staat er ook een bijpassend Bijbelgedeelte vermeld. Elke maand wordt er een nieuwe maandtekst geïntroduceerd. Elke week eindigt met een QR-code, die naar een nummer of korte overdenking verwijst. lees meer

De ster achterna

Kaspar is een man die de sterren bestudeert. Op een nacht ziet hij een nieuwe ster. Samen met twee andere geleerden, Melchior en Baltazar, zoeken ze naar de betekenis van die bijzondere ster: er is een nieuwe koning geboren. Ze zoeken deze koning eerst in Jeruzalem bij Herodes, maar die stuurt hen door naar Bethlehem waar ze de nieuwe koning vinden. Nu nog een baby, maar ooit wordt hij de koning van vrede.

lees meer

Jona en de vis

Jona krijgt van God de opdracht om naar de stad Ninevé te gaan. Maar Jona luistert niet naar God en gaat met een boot mee. Dan stuurt God een storm en de mannen op de boot gooien Jona in de zee. Een vis slokt hem op. Maar gelukkig zwemt de vis naar het land en spuugt Jona uit. En dan doet hij wat God hem zegt. lees meer

David en de reus

David is in de wei bij de schapen. Hij is herder. Maar dan moet hij eten brengen naar zijn broers, die soldaat zijn. Als hij bij het veld komt, hoort hij de reus schreeuwen en gemeen praten over God. David wordt boos want hij houdt van God. Dan zoekt hij stenen en stopt een steen in de slinger. De  steen raakt de reus die op de grond valt. En David dankt God. lees meer

De boot van Noach

Noach krijgt van God de opdracht om een boot te bouwen. Als de boot klaar is, mogen de dieren aan boord gaan. Ze komen twee aan twee. En als alle dieren aan boord zijn, doet God de deur dicht en laat het regenen. Maar na 150 dagen stopt de regen en wordt het weer droog. Dan verschijnt de regenboog.   lees meer

Schaapje is zoek

Saartje het schaap gaat met de herder en de andere schapen mee. Saartje ziet veel mooie dingen buiten en vergeet de herder. Dan raakt zij de herder en de andere schapen kwijt. De herder vindt Saartje en neemt haar mee naar de kudde. Iedereen viert feest.
Dit verhaal is gebaseerd op het Bijbelverhaal Het verloren schaap uit Lucas 15:1-7.

lees meer

Ongelooflijke Bijbelverhalen

Naast de vele kinderbijbels en boeken met Bijbelse verhalen is deze kinderbijbel in graphic novel stijl een bijzondere uitgave! In vijftig verhalen worden gebeurtenissen uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament verteld. Daarbij is de keuze gemaakt voor met name de bekende verhalen. lees meer

Kriskras door de Bijbel

De Bijbel is een soort bibliotheek van 66 boeken, vol met spannende verhalen, liefdes verhalen, zeeverhalen, geschiedenisverhalen, dierenverhalen en nog veel meer.  In  dit dagboek staan de verhalen uit het Oude en het Nieuwe testament niet op chronologische volgorde maar per genre gesorteerd. Elk verhaalsoort heeft weer zijn eigen thema’s die ieder weer uit vijf dagboek fragmenten  bestaan. Het bijbelgedeelte waar het over gaat staat duidelijk aangegeven en je kunt deze lezen in je eigen bijbel, die je gewend bent o die je fijn vind. Vervolgens wordt het bijbelgedeelte uitgelegd. BIj elk verhaal staan er leuke weetjes, creatieve opdrachten, puzzels, doordenkertjes en soms zelfs proefjes. Zo lees je de bijbel op een heel andere manier, en leer je God op geheel eigen wijze steeds beter kennen. Hanna Holwerda  zorgt hiermee dat kinderen met diverse intelligenties hun hart kunnen ophalen met deze leuke/afwisselende opdrachten. Echt voor iedere tiener, zowel de doener, denker, creatieve etc. is er wel een uitdaging om dieper in het bijbelgedeelte  te duiken.Zo kun je je bijbel en daarmee je God op je eigen wijze steeds beter leren kennen.

lees meer

Ontdekkingsreis: bijbelleesgids

Jong geleerd, oud gedaan. Dat geldt zeker ook voor het lezen van de Bijbel. Dit boek biedt een leesplan voor de Bijbel dat kinderen van ongeveer 10 jaar hierbij helpt. In een jaar komen alle Bijbelboeken aan de orde. Verwerkingsmogelijkheden dragen ertoe bij dat kinderen echt even stil staan bij wat ze hebben gelezen.

lees meer

Slaap lekker

Samen met je zoon of dochter voor het slapengaan een bijbelverhaal lezen, is een mooie manier om de dag af te sluiten. De bekende bijbelverhalen in dit boek lenen zich hier goed voor. Niet te lang, makkelijk te begrijpen en ze blijven ook dicht bij de bijbel. Daarnaast zijn ze voorzien van vrolijke en kleurrijke illustraties. Ook staat er na elk verhaal een eenvoudig gebed voor het slapengaan.

lees meer

Hand in hand

‘Hand in hand’, onder redactie van Joke Bosch, is een bijbels dagboek voor kinderen van tien jaar en ouder. Aan de hand van 52 kernwoorden (op alfabetische volgorde) behandelt dit dagboek in 52 weken het Nieuwe Testament. Van Aanbidding tot Zegen, van Engel tot Oordeel en van Profeet tot Wederkomst; alles komt voorbij. Bij elk woord staat een stukje uitleg en er zijn bijbelteksten, tekeningetjes, puzzels en meer. Onder andere Ben Ketting, Judith Janssen en leerkrachten uit het basisonderwijs werkten mee bij de totstandkoming.

lees meer

Jongerenbijbel – Bijbel in Gewone Taal

Een echte Doe-bijbel voor en door jongeren van 11-16 jaar. Een bijbel die jongeren helpt om de tekst te lezen en te begrijpen, en direct een opdracht toe te passen in het dagelijks leven. Met de meer dan 350 creatieve opdrachten naast de bijbelteksten worden de jongeren uitgedaagd om zich de tekst eigen te maken door te tekenen, na te denken, iets te doen of te bidden. lees meer

Bijbelkijkboek

Het bijbelkijkboek is een bijbels boekje voor de kinderen van 1,5 tot 2,5 jaar. Het is geen voorleesboek, maar echt een kijkboek. In het boek staan 9 bekende bijbelverhalen, die je door de raampjes van de Ark van Noach bekijkt. lees meer

Superheldenbijbel

Superheldenbijbel is een heel bijzondere bijbel. Niet voor watjes. Een stoere bijbel in mangastijl, geïllustreerd door Siku. Voor jongeren, bikkels. Een bijbel die laat zien dat de mensen uit de tijd van de bijbel niet perfect waren. Ze krijgen in deze bijbel elke keer een typering als naam, te beginnen met Adam als Earthman en Eva als Woman. lees meer

Rembrandts voorleesbijbel

Uitgeverij Terra Lannoo laat in deze mooi verzorgde kinderbijbel 20 etsen van Rembrandt zien, waarbij zes bekende kinderboekenauteurs erover fantaseren hoe het zou zijn als je erbij was geweest, alsof je de bijbelverhalen van dichtbij mee zou kunnen maken. Een andere benadering dan de traditionele kinderbijbels. Een prachtige kinderbijbel waarbij je tijdens het voorlezen van de beroemde etsen rond Bijbelse verhalen van Rembrandt kunt genieten. lees meer

Ontdek de Bijbel

Ontdek de Bijbel is een informatief boek voor kinderen van ongeveer 8/9 jaar over de Bijbel. Er wordt verteld over boeken uit de Bijbel en wat de betekenis van deze verhalen is. En wordt uitleg gegeven over verschillende Bijbelboeken, Bijbelse personen en leuke weetjes over de Bijbel. lees meer

Woord voor woord

In 1966 was er nog geen Bijbel in Gewone Taal. De meeste mensen lazen de Bijbel in de vertaling van 1951 of in de Statenvertaling. En er waren nog niet zoveel kinderbijbels als er nu zijn. En er waren ook mensen die de Bijbel niet lazen. Daarom vertelde Karel Eykman de bijbel in ‘gewone mensentaal, heel direct en heel gewoon’ voor kinderen. Begrijpelijk, zodat iedereen het snapte’. En omdat de taal van de Bijbel in die tijd vooral deftig en minder begrijpelijk was, waren er veel mensen die vonden dat dat niet kon. Maar…ze dachten er waarschijnlijk niet aan dat er op die manier heel veel mensen zo met de verhalen van de Bijbel in aanraking zouden komen. lees meer

Samenleesbijbel

Ontdek de nieuwe bijbel voor gezinnen: de Samenleesbijbel. Dit is de Bijbel in Gewone Taal, aangevuld met 500 pagina’s met extra materiaal voor kinderen van 8-12 jaar, oftewel voor leerlingen van de middenbouw & bovenbouw basisschool.  Het bijzondere van deze bijbel zijn: de drie stappen (voor verschillende leeftijdsgroepen) en de verwerkingen die bij de negen intelligenties van kinderen passen, oftewel: voor elk kind zijn er verwerkingen bij de bijbelverhalen. lees meer

Super Samaritaan

Super Samaritaan is uit. Een kinderbijbel die  helemaal geschreven is door meesters en juffen van Nederland. Ze deden mee aan een wedstrijd van het Nederlands Bijbelgenootschap. In deze bijbel staan de 15 winnende Bijbelverhalen. Het boek ziet er mooi uit omdat het geïllustreerd is door kinderen van de basisscholen die óók meededen met de wedstrijd. Daarom zie je de winnende tekeningen door het hele boek heen en natuurlijk op het omslag.

lees meer

Topgeheim; verrassende ontdekkngen in de bijbel

Top Geheim is een vrolijk verrassend bijbels dagboekje voor kinderen van de bovenbouw basisschool, 10-12 jaar.

Corien Oranje weet spannende gebeurtenissen, actualiteiten, grappige verhalen, puzzeltjes, filmpjes, lijstjes en persoonlijke en herkenbare situaties moeiteloos te verbinden met Bijbelse verhalen. Ze stelt er toepasselijke vragen bij, waardoor je erachter komt dat de Bijbel geen verzameling van wereldvreemde verhalen is. ‘Wat een wonder als er iemand tot geloof komt! Wat een wonder als jij in Jezus gelooft!’ lees meer