0-6 jaar

LEEFTIJDSGROEP

Poppentheater ‘Hyperdepieper’

Poppentheater ‘Hyperdepieper’ maakt bij het jaarthema een voorstelling voor de onderbouw basisschool, voor de provincies Groningen, Friesland, Drenthe. Het is een voorstelling waarin de onvoorwaardelijke liefde van God centraal staat, die wordt gespeeld in een aantal onderdelen, waardoor het een afwisselende voorstelling is.

Artiest: Gea Mollema van poppentheater ‘Hyperdepieper’. Doelgroep: Groep 1 t/m 4 van de basisschool. Duur: 30-45 minuten. Contact: poppentheaterhyperdepieper@netvisit.nl. Voor het boeken van een voorstelling kunt u contact opnemen met Gea Mollema via 06 – 39 10 40 95.

De voorstelling kan in het hele (school-)jaar gespeeld worden. Om reistijd en –kosten te beperken, vinden voorstellingen in principe alleen plaats in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Het poppentheater is hobbymatig en vooral gericht op het vertellen en laten zien van Gods liefde. Daarom beperken de kosten zich tot reis- en onkosten en kan men zelf een gift geven voor de verdere doorontwikkeling van het poppentheater.