0-6 jaar

LEEFTIJDSGROEP

Poppentheater ‘Hieperdepieper’ voorstelling bij ‘Bange Barend’

Poppentheater ‘Hyperdepieper’ heeft voor de Kinderboekenmaand 2017 een voorstelling gemaakt bij het prentenboek ‘Bange Barend’ (onderbouw basisschool).

Tijdens de voorstelling kijken we naar Bange Barend die niet durft te vliegen.
Wie gaan hem allemaal helpen? En hoe? Gaat het hem lukken om te vliegen?

Er wordt gezongen, gegoocheld, gekeken, gelachen en een leuk spel gespeeld. Kortom: een afwisselende voorstelling van ongeveer 45 minuten voor kinderen uit de groepen 1 – 4 van het basisonderwijs, in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

Boekingsinformatie:

  • Voor het boeken van een voorstelling kunt u contact opnemen met
    Gea Mollema via 06 – 39 10 40 95 of per mail: poppentheaterhyperdepieper@netvisit.nl.
  • De voorstelling is weliswaar gericht op de kinderboekenmaand, maar kan eventueel ook nog later in het (school-)jaar gespeeld worden.
  • Om reistijd en –kosten te beperken, vinden voorstellingen in principe alleen plaats in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe;
  • Het poppentheater is hobbymatig en vooral gericht op het vertellen en laten zien van Gods liefde. Daarom beperken de kosten zich tot reis- en onkosten en kan men zelf een gift geven voor de verdere doorontwikkeling van het poppentheater.

Over Gea Mollema:

  • Ik ben een aantal jaren met veel plezier hobbymatig bezig met mijn poppentheater. Geregeld geef ik voorstellingen op scholen, kerken en conferenties.
  • Beroepsmatig heb ik ruim 20 jaar in het onderwijs gewerkt en sinds 2008 heb ik een eigen praktijk voor remedial teaching.