home

Hemelvaart & Pinksteren

21 mei 2020 vieren we Hemelvaartsdag. De dag waarop we denken aan Jezus’ hemelvaart. De dag waarop Hij naar de hemel ging en tegelijk beloofde eens op dezelfde manier terug te komen. Daar kijken we naar uit!

Vijftig dagen na Pasen en tien dagen na Hemelvaartsdag vieren we op 31mei-1juni 2020 Pinksteren, waarbij we de uitstorting van de Heilige Geest vieren.

Welke boeken kun je hier bij lezen en bekijken?