Boekdetails

Kinderen & geloven

Wat is de achternaam van God

nieuwsgierige vragen van kinderen over de wereldreligies

  • Auteur: Jan van Holleben - Jane Baer-Krause
  • Jaar van uitgave: 2016
  • Prijs: 19.99
  • Pagina's: 184
  • Uitvoering: Gebonden
  • Uitgeverij: Kok
  • ISBN: 9789043526760

Bij dit boek zijn veel kinderen betrokken geweest. Ze stelden hun vragen over de vijf grote wereldgodsdiensten: christendom, jodendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme. Een boek om kinderen meer te leren over wereldgodsdiensten.

Het werkelijk prachtig uitgevoerde boek met de triggerende titel ‘Wat is de achternaam van God?’ is er eentje die je wel even op moet pakken en doorbladeren als je ‘m ziet liggen.

De grote kleurenfoto’s, het dikke papier, een interessant onderwerp… Je bent zo een paar bladzijden verder.  Dit informatieve boek, dat zich richt op nieuwsgierige kinderen en hun ouders, beantwoordt vragen van kinderen over de wereldreligies: het christendom, de islam, het boeddhisme, het hindoeïsme en het jodendom. Andere religies en het atheïsme worden zijdelings genoemd. Op elke bladzijde worden een of twee vragen gesteld over een van deze godsdiensten. De antwoorden zijn niet kinderachtig, maar wel goed te begrijpen door kinderen.

De eerste vraag ‘Waarom bestaat religie?’ is een mooie binnenkomer. ‘Om antwoorden te vinden op de grote levensvragen’, is de strekking van het antwoord. Daarmee is het meteen duidelijk dat in dit boek religie neergezet wordt als iets dat mensen nodig hebben om richting en geborgenheid te vinden in een complexe wereld. Of niet. ‘Iedereen heeft een doel of een opdracht nodig om gelukkig en tevreden te kunnen leven. Of religie daarbij een rol speelt, moet ieder voor zichzelf beslissen’ (blz. 8).

Naast leerzaam kan het als gelovige verrassend zijn om je geloof beschreven te zien in een boek als dit. Bij de vraag ‘waarom bestaat het kwaad?’ wordt geantwoord: ‘God is goed, en alles wat hij geschapen heeft, is goed. Daar zijn alle godsdiensten het over eens. Toch zijn er mensen die stelen, pijn hebben of elkaar zelfs naar het leven staan. Christenen hebben daarvoor geen verklaring, alleen vermoedens. Misschien is het kwaad de prijs die wij betalen voor het feit dat wij mensen zelf mogen bepalen wat wij doen?’  Is dat zo? Vinden christenen dat echt? En vinden alle christenen dat dan? Stof tot nadenken en onderzoek.

De vragen in ‘Wat is de achternaam van God?’ zijn afkomstig van de Duitse website religionen-entdecken.de, een onafhankelijke religieuze website voor kinderen. De religie-experts van de website werkten mee aan het boek. De vragen zijn in het boek onderverdeeld in vijf categorieën, waarin de meest uiteenlopende vragen voorkomen. Naast een bekende vraag als ‘Hoe ziet God eruit?’ ook verrassende vragen als ‘Wanneer vindt God mij leuk?’ en grappige vragen: ‘Hebben Hindoes ook belijdeniscatechisatie?’

Deze bespreking zou afgesloten kunnen worden met de opmerking dat het een geweldig boek is voor filosofisch ingestelde en nieuwsgierige kinderen. Een boek dat de vragen van kinderen over godsdienst en geloven serieus neemt. Een boek om door te grasduinen en verder over na te denken. Maar daarvoor wringt het teveel. Ja, er zijn verschillende religies. En ja, het is zeker niet verkeerd om je in andere godsdiensten te verdiepen. Want, zoals er ergens in het boek wordt geantwoord: ‘Omdat de aanhangers van verschillende godsdiensten in andere dingen geloven, en heel verschillende ceremonies en gewoontes hebben, is het voor hen niet altijd even gemakkelijk om met elkaar om te gaan. Waarna wordt vervolgd: Tegenwoordig willen wel steeds meer van hen van elkaar leren en zich samen voor het grote gemeenschappelijke doel inzetten: vrede tussen alle mensen”.

Maar ja. Is een christen dan slechts een ‘aanhanger van een religie’? Die met ‘aanhangers’ van ‘andere religies’ ‘vrede tussen alle mensen’ zou kunnen bewerkstelligen?

Over het algemeen wordt anders geleerd; christenen volgen Jezus. Christenen leren ook dat het zonder Christus nooit vrede zal worden. En gaat het in het Christendom nou juist niet om ‘relatie’ in plaats van ‘religie’? En dat deze relatie bij God begint, en niet bij mensen?

Deze vragen zouden christelijke ouders ervan kunnen weerhouden om een dergelijk boek in huis te halen. Toch zou dat jammer zijn, want er is zeker wel wat te leren van andere godsdiensten. Bovendien is basiskennis over de wereldgodsdiensten nooit weg.

Ouders zouden dit boek met hun kinderen samen kunnen lezen. En er dan over praten, gespreksstof genoeg. Ter verdieping zou het boek Wie heeft eigenlijk God gemaakt?  van Nieske Selles- ten Brinke (Boekencentrum, 2016) er prima bij gelezen kunnen worden; veertig vragen van kinderen over God, de Bijbel en geloven. Met als bruggetje vraag 26 uit dat boek: ‘Wat is het verschil tussen het christelijk geloof en andere godsdiensten?’ Met het antwoord dat Selles daarop formuleert kunnen christenen die Jezus volgen prima uit de voeten.

Aanvullend: Ter verdieping zouden ouders hoofdstuk 11 ‘Religie en het evangelie’ uit het boek ‘In alle redelijkheid’ van Tim Keller, uitgever van Wijnen, kunnen lezen, waarin ingegaan wordt op het verschil tussen het christendom en andere religies.

GO

 

Koop dit boek bij je plaatselijke (christelijke) boekhandel

of

BESTEL ONLINE