Boekdetails

Kinderen & geloven

Gods verhaal Jouw verhaal voor kinderen

  • Auteur: Max Lucado Randy Frazee Karen Hill
  • Illustrator(s): Fausto Bianchi
  • Jaar van uitgave: 2012
  • Prijs: 22.50
  • Pagina's: 288
  • Uitvoering: Gebonden
  • Uitgeverij: Ark Media
  • ISBN: 9789033832062

Een prachtige kinderbijbel van Max Lucado met een bijzonder concept. Met deze bijbel wil de auteur aan kinderen vanaf 7-8 jaar helpen ontdekken dat God een plan met je leven heeft. Deze kinderbijbel wil laten zien dat dat de Bijbel meer is dan een verzameling bijzondere en fascinerende personen, met spannende avonturen en indrukwekkende ontmoetingen. De samenstellers willen kinderen laten zien dat God hen gemaakt heeft, dat God naar zijn kinderen verlangt, dat zijn liefde voor hen onvergelijkbaar en wonderbaarlijk is.  De auteur en samenstellers schreven vier (kinder-)bijbels, gericht op verschillende doelgroepen. Hun hoofddoel is aan verschillende generaties duidelijk maken dat God een plan heeft en jouw leven daar een onderdeel van is. Voor kinderen zijn er ‘Gods verhaal Jouw verhaal voor kinderen’ en Gods verhaal Jouw verhaal voor kleuters.

Dit boek heeft een aansprekende intro/woord vooraf:
Als onze kinderen klein zijn, zorgen we dat ze hun gordel om hebben in de auto en dat ze een zwemvest aan hebben als we gaan varen. (…) We leren ze wat goed en wat verkeerd is; we zeggen dat ze voorzichtig moeten zijn als ze de straat over willen steken. (…) We willen dat onze kinderen een goed en gezond leven leiden.
Als het gaat om het eeuwig leven van onze kinderen, leiden we hen naar het anker van ons geloof: Gods Woord. We vullen hun jonge geest met de oude verhalen over de trouwe Abraham, de dappere Daniel, de dichterlijke David en de gehoorzame Maria. We doen wat al vele generaties ouders voor ons hebben gedaan: we geven de erfenis van Gods heilige Woord door aan onze kinderen.
In deze verzameling prachtige Bijbelverhalen zetten we deze traditie voort. We hebben wat verklarende teksten toegevoegd om kinderen te helpen Gods grote plan voor hun eigen leven te ontdekken’.

1. Inhoud
Het boek heeft 31 hoofdstukken, maar dit betekent niet dat er slechts 31 verhalen verteld worden. Bij het derde hoofdstuk over Jozef (Van slaaf tot onderkoning) wordt eerst het verhaal van Genesis 37 verteld over Jozef en zijn broers, daarna over Jozef in de gevangenis en hoe hij eruit komt, de dromen en de komst van zijn broers. Het eerste hoofdstuk ‘Het begin’ vertelt van de schepping, de zondeval en hoe God met Noach een nieuwe start maakt.
Elk hoofdstuk heeft een intro met een Bijbeltekst. Bij het verhaal van Jozef is dit Romeinen 8:28 ‘En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede’, daarnaast wordt het verhaal in een setting neergezet: Abraham en zijn zonen maakt veel ellende mee, maar God was altijd bij hen, zelfs als ze het heel erg moeilijk hadden. God had een groot plan met zijn volk. Alle dagen van hun leven was God bij hen met zijn kracht. Hierna volgt de Bijbelverhaal met veel ruimte voor de illustratie en daarnaast een kopje bij elk hoofdstuk met ‘Gods boodschap’. ‘Als je hart gebroken is, zal Ik je tranen drogen. Als je bang bent, zal Ik je moed geven. Waar je ook naar toe gaat, Ik ga met je mee. Niets kan jou scheiden van mijn liefde. Ik ben jouw God en jij bent mijn kind’.

2. Illustraties
Deze kinderbijbel is geïllustreerd door een andere illustrator dan de bijbehorende versie voor kleuters, namelijk door Fausto Bianchi. Het zijn prachtige heldere, kleurrijke illustraties, waarbij vooral de sprekende gezichtsuitdrukkingen opvallen. Dat maakt het heel bijzonder, hierdoor gaan de ‘Bijbelse personages’ echt voor je leven. Het is verder erg mooi dat de illustraties geen plaats in de marges hebben, maar een prominente plaats op de bladzijden, de tekst is in de randen bovenaan en soms centraal op de bladzijden opgenomen. Tekst en illustraties versterken elkaar, zijn dienend en vullen elkaar aan.

3. Doelgroep
Deze kinderbijbel is heel geschikt voor gebruik bij kinderen in de basisschoolleeftijd, vanaf 8/9 jaar. De verhalen zijn geschikt om zelf te lezen of voor te lezen,  waarbij daarnaast vooral Gods boodschap van het verhaal doorklinkt. Bij Jozef: God had een plan met je leven, hij zorgt voor je, hij maakt het kwade goed, laat de kracht van vergeving zien en laat zien dat Hij door jou grote dingen kan doen. Een kinderbijbel die hiermee iets extra’s geeft.

4. Taalgebruik
De auteurs leggen vooral de nadruk op dat wat ze door willen geven, de boodschap, de bedoeling. De manier van vertellen is niet sfeervol of vertellend, eerder bijna ‘informatief’ te noemen. Dat maakt deze bijbel geschikt om juist met kinderen te praten over de verhalen. Wat is het verhaal en wat wil God er mee zeggen.

5. Vormgeving

Het is een groot formaat, A4-formaat, stevig gebonden, mooi vormgegeven kinderbijbel, met een aantrekkelijke omslagillustratie, waarop Jezus tussen de kinderen staat. De boodschap is duidelijk: Jezus houdt van kinderen, ze zijn belangrijk, ze horen erbij.
Het is een stevige en ook ‘zware’ kinderbijbel, die je niet zomaar los in je handen kunt houden, maar liever op schoot of op een tafel laat rusten. Zoals beschreven bij kopje 2. Illustraties ziet de bijbel er prachtig uit, een eenheid in tekst en illustraties.

6. Godsbeeld
Het Godsbeeld van deze kinderbijbel komt telkens terug aan het eind van elk hoofdstuk onder het kopje ‘Gods boodschap’. Het is een bijbelgetrouwe boodschap, bij kopje 3/doelgroep lees je al wat doorklinkt bij het verhaal van Jozef; bij het eerste hoofdstuk over het begin staat onder andere ‘Het doet Me veel verdriet dat we nu gescheiden zijn door zonde. Maar Ik zal altijd van je blijven houden. (…) We zijn nu gescheiden, maar dat zal niet altijd zo zijn. Ik beloof je dat we op een dag weer bij elkaar zullen zijn’.

6. Oordeel
Een prachtige en aantrekkelijke kinderbijbel. De boodschap die God aan ons door wil geven door middel van de Bijbelverhalen komt duidelijk naar voren. Een mooie bijbel om het geloof door te geven aan kinderen. Voor kinderen vanaf de middenbouw basisschool, vanaf 8/9 jaar.

7. Fragment: Een ontrouwe discipel (Mattheus 26: 69-75; Marcus 14: 66-72; Lucas 22: 55-62; Johannes 18: 16, 25-27)
Kletterende zwaarden  en marcherende voeten verbraken die nacht de stilte in Jeruzalem. Soldaten en tempelwachters joegen Jezus door de donkere, slapende stad. Elke keer als de groep een  hoek om ging, sprong Petrus achter een gebouw. Wat gaan deze soldaten doen met Jezus? Waarom nemen ze mijn Heer mee? Als ze me zien, zullen ze mij dan ook arresteren? vroeg Petrus zich af.
De soldaten duwden Jezus door de poort. Achter de poort was de binnenplaats van het huis van de hogepriester, die op de gevangene wachtte. Petrus glipte via de poort nar binnen. Hij ging bij het vuur zitten waar ook andere mensen zaten. Hij trok zijn mantel over zijn hoofd en hoopte dat niemand zijn gezicht zou zien.
Een dienstmeisje herkende Petrus. ‘Jij  hoort bij Hem’, zei ze terwijl ze naar Jezus wees.
‘Nee, nee. Ik ken die man niet eens’, loog Petrus.
De soldaten begonnen Jezus uit te lachen. Ze sloegen Hem en behandelden hem slecht. Een soldaat die vlakbij Petrus zat, zei: ‘Ben jij niet een van zijn discipelen?’. Petrus porde met een stok in het vuur en zei: ‘Ik weet niet waar je het over hebt’.
De hogepriester begon Jezus vragen te stellen. Jezus antwoordde: ‘Alles wat ik gedaan heb, was in het openbaar, waar iedereen het kon zien. Ik heb mensen onderwezen en geholpen,  maar niet in het geheim. Waarom behandelt u Mij zo?
Precies op dat moment zag een soldaat Petrus bij het vuur zitten. ‘Ik heb jou  in de tuin gezien met Jezus! Jij bent een van zijn discipelen’, zei hij.
Petrus ontkende dit. ‘Nee hoor, ik hoor niet bij Hem’, zei hij. Toen kraaide de haan. Door het geluid van de haan dacht Petrus aan de woorden van Jezus. ‘Voor de haan kraait, zul je drie keer gezegd hebben dat jij Mij niet kent’.
Petrus rende de binnenplaats af. Hij huilde en huilde, want hij was zo teleurgesteld in zichzelf dat hij niet eerlijk was geweest over Jezus.

Gods boodschap (apart kader na elk verhaal)
In elke hoek dringt de duisternis door en blokkeert al het licht.
Wat Ik gezegd heb, komt uit.
Maar vertrouw op Mij. Ik zal je nooit in de steek laten.
Ik ben jouw Vader en je hebt mijn belofte: mijn licht zal weer gaan schijnen.

AP

 

Koop dit boek bij je plaatselijke (christelijke) boekhandel

of

BESTEL ONLINE