Boekdetails

Kinderen & geloven

Een bijbelverhaal voor iedere dag

  • Auteur: Lion Hudson
  • Illustrator(s): Bill Noller
  • Jaar van uitgave: 2011
  • Prijs: 19.95
  • Pagina\'s: 440
  • Uitvoering: Gebonden
  • Uitgeverij: Gideon
  • ISBN: 978-90-6067-345-4

Een prachtige handzame, sfeervol geïllustreerde kinderbijbel, in vierkant formaat, die basisschoolkinderen vanaf 9 jaar zelf kunnen lezen met voor elke dag van het jaar een kort Bijbelverhaal.

1. Inhoud
Deze kinderbijbel bevat 261 verhalen uit het Oude Testament en 104 verhalen uit het Nieuwe Testament. De inhoudsopgave voorin geeft overzichtelijk de inhoud weer met tussenkopjes per onderwerpen, bijvoorbeeld ‘Het verhaal van de schepping’, met 6 verhalen, en ‘Het verhaal van Noach’ met vier verhalen. De verhalen zijn kort, maar ze zijn ook bedoeld om zelf te lezen.

2. Illustraties
De illustraties zijn aansprekend en sfeervol, ze geven emoties goed weer, en sluiten goed aan bij de verhalen, zijn kleurrijk. Soms over een hele pagina, met de tekst er in geplaatst, soms met een illustraties naast de tekst.

3. Doelgroep
Deze bijbel is geschikt voor gezinnen. De korte verhalen zijn geschikt om voor te lezen aan jonge kinderen t/m 8/9 jaar. Kinderen vanaf 10 jaar, groep 6-8 zullen de verhalen zelf kunnen lezen. De lengte van de verhalen zal geen probleem zijn: het zijn korte verhalen. Ook op basisscholen zal deze bijbel gebruikt kunnen worden om kinderen zelf uit te laten voorlezen.

4. Taalgebruik
De verhalen zijn duidelijk kindgericht geschreven. Bijvoorbeeld ‘De koning voelde zich machtig en trots. En snel tekende hij de wet’. Wel valt het op dat sommige zinnen weer erg lang zijn. Bijvoorbeeld: ‘O koning, hebt u niet een wet gemaakt, waarin staat dat niemand iets mag vragen aan een god of aan een ander mens, behalve aan u?
Soms geeft de verteller voor kinderen aansprekend commentaar, bijvoorbeeld in het derde verhaal, het verhaal van de zondeval ‘God vroeg aan de vrouw: ‘Heb je dat echt gedaan? ‘De slang heeft mij bedrogen en daarom heb ik het gedaan’, zei ze. Wat een flauw excuus. Ze wilden geen schuld bekennen!

5. Vormgeving
Stevig gebonden, vierkante bijbel, gedrukt in een duidelijke letter op stevig papier. De illustraties zijn verdeeld over de bladzijden, soms paginagroot, soms klein. De pagina is overzichtelijk met een aanduiding voor – de dag (bijv. dag 137), – de titel van het verhaal (bijv. Israel wil een koning) – het bijbelgedeelte waarnaar verwezen wordt (bijv. 1 Samuel 7-8), en daaronder de tekst. De verhalen lopen door over de bladzijden, er is niet een verhaal per bladzijde opgenomen.

6. Godsbeeld
De verhalen zijn bijbelgetrouw.

7. Oordeel
Een breed inzetbare laagdrempelige kinderbijbel, waarbij je in een jaar de hele Bijbelse geschiedenis doorgaat. Ook minder bekende verhalen uit de bijbel worden verteld, zoals uit Ezra, Nehemia, en uit de brieven van Paulus, over Hebreeën, over Filemon. Ouders/onderwijzers kunnen voor kinderen onder de 9 jaar elke dag een verhaal voorlezen, oudere kinderen kunnen zelf lezen of voorlezen. De verhalen zijn Bijbelgetrouw.

8. Tekstfragment. Jozef, de dromer. Dag 37. Genesis 37.
Jozef was de lievelingszoon van Jakob, omdat hij al heel oud was toen Jozef werd geboren. Jakob gaf Jozef een prachtige, kleurige mantel cadeau. De andere zonen van Jakob waren jaloers en kregen een hekel aan hun broer.
Op een dag toen Jozef zeventien jaar was, vertelde hij zijn broers dat hij had gedroomd. ‘Ik droomde dat we in het veld korenschoven aan het binden waren en dat jullie schoven bogen voor die van mij’. De broers werden boos. ‘Denk maar niet dat wij ooit voor jou gaan buigen!’ gromden ze. Zo kregen ze een nog grotere hekel aan Jozef.
Later droomde Jozef nog een keer. ‘Ik droomde dat de zon en de maan en elf sterren zich voor mij bogen’ zei hij. Jakob mopperde op hem: ‘Je denkt toch niet dat je moeder en ik en je broers ons echt voor jou gaan buigen?’
De oudere broers van Jozef konden hem wel vermoorden. Maar Jakob dacht veel over de vreemde dromen van Jozef. Wat zouden ze betekenen?
(blz. 55)

AP (met adviezen van Sanne, 16 jr, stage)

 

Koop dit boek bij je plaatselijke (christelijke) boekhandel

of

BESTEL ONLINE