Boekdetails

Kinderen & geloven

Alle mensen Bijbelverhalen van Adam tot Paulus

  • Auteur: Andre F. Troost
  • Illustrator(s): Willeke Brouwer
  • Jaar van uitgave: 2011
  • Prijs: 24.90
  • Pagina's: 256
  • Uitvoering: Gebonden
  • Uitgeverij: Boekencentrum
  • ISBN: 978 90 239 2211 7

‘Alle mensen’ is een kinderbijbel met verhalen van Andre F. Troost, waarin 113 Bijbelse personen samen het verhaal van de Bijbel vertellen. Willeke Brouwer illustreerde deze kinderbijbel.

Inhoud: André Troost en Willeke Brouwer hebben met Alle mensen een prachtig en uniek Bijbels verhalenboek gemaakt. Er staan maar liefst 124 verhalen in, en in alle verhalen staat één bepaalde persoon centraal. Dat geeft ruimte om naast de bekende ook minder bekende en onbekende Bijbelse verhalen te vertellen, op een manier die toch interessant is. Van die ruimte is goed gebruik gemaakt: deze kinderbijbel boeit van Adam tot Paulus!

Wie Sara is weten de meeste kinderen wel, en van Hagar kennen ze waarschijnlijk ook. Maar Sifra? En Achis, Nabal en Uzza? Het is echt knap hoe de verhalen over deze mensen tot leven worden gebracht.

Twee voorbeelden uit zowel het Oude als het Nieuwe testament:

Het verhaal van Sifra

En weet je wat de farao nog meer deed? Hij liet ons naar het paleis komen, Pua en mij. Hij zei: ‘Sifra en Pua, jullie zijn vroedvrouwen. Jullie moeten voortaan goed opletten als er bij de Israëlieten een kindje geboren wordt. Als het een meisje is, mag je het laten leven. Maar als het een jongetje is, moeten jullie dat baby’tje doodmaken’.

Ik wist niet wat ik hoorde! Jongetjes doodmaken? ‘Pua, we doen het niet’, zei ik. ‘Nee Sifra,’ zei Pua, ‘daar beginnen we niet aan. De farao kan ons nog meer vertellen!’

Het verhaal van Nikodemus

‘Rabbi’, zo spreekt hij Jezus eerbiedig aan, ‘rabbi, U moet wel iemand zijn die door God is gestuurd, want niemand kan zulke wonderen doen als God hem niet helpt’.

 Jezus kijkt Nikodemus aan. Jezus hoort en ziet het in de ogen van Nikodemus: deze Farizeeër heeft respect voor Hem. Hij komt niet op bezoek om Hem uit te horen, Nikodemus is op zoek naar de waarheid!

 De verhalen worden soms vertelt vanuit het perspectief van de persoon over wie het gaat, zoals bij Sifra, en soms wordt het verhaal vertelt over die persoon, zoals in het verhaal over Nikodemus. Alle verhalen zijn geschreven in de tegenwoordige tijd, zodat net ‘net lijkt of ik zelf ik het verhaal zit’ (citaat van dochter van zeven jaar). Dit brengt de emoties in het verhaal dichtbij, een goede keus van de auteur.

Elk verhaal begint met een korte inleiding met extra informatie over de achtergrond van het verhaal, bijvoorbeeld een korte historische schets van de tijd waarin het zich afspeelt. Een waardevolle toevoeging, kinderen kunnen zo leren dat bij Bijbelverhalen de context ook belangrijk is. Als afsluiting staat er bij elk verhaal een kort gebed, waarin de kern van het verhaal naar het hier en nu wordt vertaalt.

Eén persoon heeft geen apart verhaal, dat is de Here Jezus. André Troost zegt daar zelf over in het voorwoord:

Jezus is in mijn ogen niet alleen waarachtig mens, maar ook de Zoon van God, de Mensenzoon. In Hem komt God op een unieke wijze tot ons en om die reden wil ik Hem niet zomaar in het rijtje van ‘alle mensen’ een plaats geven.

Godsbeeld: De boodschap die spreekt uit de kinderbijbel is dat God door de hele Bijbel heen spreekt. Hij gebruikt mensen zoals jij en ik, inclusief onze fouten, in Zijn plan. Van dat plan begrijpen we niet alles, wat we niet snappen mogen we eerbiedig aanvaarden.

 Illustraties: En dan zijn er ook nog de illustraties. Willeke Brouwer heeft er een prachtig boek van gemaakt, de tekeningen zijn vrolijk als het kan, serieus als het moet, en altijd raak.

Oordeel: De goede eenheid tussen tekst en illustraties en de duidelijke boodschap maakt dit tot een prachtige en waardevolle kinderbijbel.

Vanaf een jaar of 8, maar jonger kan ook prima.

GO

 

 

Koop dit boek bij je plaatselijke (christelijke) boekhandel of

BESTEL ONLINE